GIO

Ondersteuning van kinderen met autisme in de kinderopvang of kleuterklas.

De vraag naar GIO is groter dan de uitbreidingsmiddelen die hiervoor werden voorzien door VAPH, waardoor er maar een beperkt aantal cliƫnten kunnen instromen. Tussen september 2019 en vandaag werd Tanderuis vzw overspoeld door GIO aanvragen. Deze GIO trajecten willen we chronologisch opstarten en afwerken alvorens nieuwe aanmeldingen toe te laten. Daarom zijn we genoodzaakt om een tijdelijke aanmeldingsstop te installeren voor dit nieuw werkingsaspect. Vanaf 1 september 2020 zullen scholen en kinderopvangdiensten opnieuw kunnen aanmelden tot het maximum aantal begeleidingen dat kan opgenomen worden, bereikt is.

Wat

Globale individuele ondersteuning (GIO) heeft als doel kinderen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte maximaal te laten deelnemen binnen de gewone kinderopvang of het gewoon onderwijs. GIO is de praktische onder steuning en begeleiding van de kinderopvang of (kleuter-)school. De aard van deze ondersteuning wordt bepaald in overleg naargelang de noden en de reeds aanwezige hulp. Vanuit hun expertise biedt Tanderuis vzw in alle eerstelijnszones van Oost-Vlaanderen GIO aan voor kinderen met autisme.

Voor wie?

Voor jonge kinderen (vanaf een start in de kinderopvang tot en met het eerste leerjaar) met (een vermoeden van) autisme en zijn/haar kinderopvang of (kleuter-)school.

Praktisch

  • Kortdurende ondersteuning (max. 30u)
  • Gericht op specifieke noden bv. gedragsproblemen, structuur, voorspelbaarheid, zindelijkheid, slapen, eten, werkattitude,...
  • Samenwerking tussen ouders, de kinderopvang of de kleuterschool, de thuisbegeleidingsdienst en andere betrokkenen
  • GIO is volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en zijn omgeving.

Academische werkplaats autisme

  • Om de werkzaamheid van GIO te kunnen evalueren, slaan de thuisbegeleidingsdiensten autisme en de Academische Werkplaats Autisme (AWA) de handen in elkaar.
  • Meer weten? https://academischewerkplaatsautisme.be