Zorgconsulentschap

Zorgconsulentschap is een begeleidingsvorm voor wie een goedkeuring voor een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) heeft verkregen bij het Vlaams Agentschap. Zorgconsulentschap van Tanderuis ondersteunt ouders bij het opstellen, uitvoeren en opvolgen van hun persoonlijk assistentieplan, zonder zelf de zorg op te nemen. De zorgconsulent verkent en verheldert de zorgvragen en vertaalt ze in een assistentieplan dat precies omschrijft welke ondersteuning de minderjarige met autisme nodig heeft: de momenten, de tijdsduur, de plaats, bij welke zorgverlener, volgens welke methodiek en met welke hulpmiddelen.  

Wat?

Zorgconsulentschap is een begeleidingsvorm die ontstaan is binnen het wettelijk kader van het Persoonlijk Assistentie (pab). Tanderuis vzw is door het Vlaams Agentschap gemachtigd en erkend als zorgconsulentschapdienst. Zorgconsulentschap is een begeleidingsvorm voor minderjarigen die een goedkeuring voor een PAB hebben verkregen bij het Vlaams Agentschap. De zorgconsulent van Tanderuis vzw adviseert ouders bij het opstellen van een assistentieplan, volgt de uitvoering van het assistentieplan op, ondersteunt en stuurt zo nodig het assistentieplan bij. De zorgvraag van de minderjarige met autisme staat hierbinnen centraal.

Voor wie?

Zorgconsulentschap richt zich tot kinderen met autisme die houder zijn van een Persoonlijk Assistentiebudget in de provincie Oost-Vlaanderen.

Hoe?

Aanmelden voor zorgconsulentschap kan op donderdagvoormiddag op het nummer 09/339 15 76 (contactpersonen Tanderuis vzw). Van bij de aanvraag wordt een contract opgemaakt waarin de frequentie en duur van de begeleiding en de betalingsmodaliteiten worden bepaald.

Betaling?

De betaling gebeurt met het toegekende Persoonlijk Assistentie Budget van het Vlaams Agentschap.