Crisishulpverlening

Sinds 2020 heeft Tanderuis een samenwerking met crisisteam De Schelp Oost-Vlaanderen. Zij bieden al geruime tijd crisishulp in onze provincie en waren op zoek naar een geschikte partner voor kortdurende crisisbegeleidingen bij kinderen en jongeren waarbij een duidelijk autismegerelateerde problematiek op de voorgrond staat. Daarnaast trad Tanderuis in 2021 structureel toe tot de netwerkorganisatie RADAR, die eveneens provinciale crisishulpverlening biedt. 

De crisisbegeleidingstrajecten zijn, zowel vanuit De Schelp als vanuit RADAR Crisis, gericht op het ontmantelen van de crisis en het bieden van nieuwe perspectieven. We proberen hierbij niet enkel het gezin, maar ook het netwerk en de betrokken hulpverleners houvasten te geven. We geven steeds de voorkeur aan het vooruit helpen van reeds betrokken hulpverlening (of niet-professionelen) ten opzichte van het inschakelen van extra hulpverlening. 

Naast crisisbegeleidingen biedt Tanderuis eveneens crisisoutreach, waarbij thuisbegeleiders van Tanderuis crisishulpverleners verder helpen door mee na te denken vanuit autismespecifieke hoek.