Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is…

  • begeleiding in de thuiscontext voor personen met autisme en hun netwerk,
  • vraag gestuurd werken,
  • samen op zoek gaan hoe kwaliteit van leven kan verbeterd worden,
  • kennis van autisme, inzicht en vaardigheden overbrengen ,
  • de persoon met autisme en zijn netwerk terug in hun kracht zetten.
     

Thuisbegeleiding zien wij als onze kernopdracht! 

De thuisbegeleider maakt ruimte om samen met de cliënt en zijn netwerk de concrete zorgvragen en noden in kaart te brengen. Dit kan door middel van verkennende gesprekken, alsook observaties. De bedoeling is zicht te krijgen op de vraag “Wie komt met wat net nu naar hier”. Tenslotte komen we samen tot een zekere consensus en maken we een handelingsplan op als leidraad. Er is geen standaardprogramma: elke begeleiding is op maat van de unieke cliënt.

De taak van de thuisbegeleider bestaat uit het bieden van ondersteuning aan de persoon met autisme en zijn omgeving, vertrekkend vanuit algemeen pedagogische, orthopedagogische, psychotherapeutische en autisme-specifieke inzichten. 

Het leren begrijpen van hun dagelijks functioneren binnen verschillende contexten (thuis, school, hobby, werk) en het verkennen van de denkwereld van de persoon met autisme en de afstemming tussen deze denkwereld en die van de omgeving, vormt de hoeksteen van de thuisbegeleiding.

Doorheen de begeleiding zetten we als thuisbegeleider sterk in op de vertrouwensband met de persoon met autisme en zijn omgeving. Empathie, gespreksvaardigheden, communicatieve vaardigheden, … behoren eveneens tot het instrumentarium van een thuisbegeleider.

Gezien we vraag gestuurd werken is ‘de motivatie om geholpen te worden’ een belangrijke voorwaarde!