Kinderwerking

Thuisbegeleiding  is
… de diagnose ASS uitleggen aan het kind op zijn of haar niveau,
… jezelf als hulpverlener overbodig maken door de juiste vragen te stellen.

Opvoedingsondersteuning staat in de kinderwerking centraal. Samen met de ouders kijken we welke opvoedingsnoden zich afspelen in het gezin. We werken kracht- en vraaggericht en geven de ouders richting in de opvoeding van hun kind. Dit gebeurt in een kader van evenwaardig partnerschap. We reiken ouders handvaten aan zodat ze zich sterker voelen in de opvoeding van hun kind met autisme en maken hen hier zelfstandiger in. We bieden informatie rond autisme, versterken het autisme-denken bij de ouders en passen de omgeving aan waar nodig. We hebben oog voor een gezond evenwicht tussen draagkracht/draaglast van de ouders en besteden aandacht aan de broers, zussen en het ruimere netwerk (school, hobbyclub,…).

Het autisme-specifiek handelen naar kinderen toe vertaalt zich in autisme- en kindvriendelijke werkmomenten. De methodieken zijn op maat van het kind.

Vaak voorkomende thema’s zijn:

 • Invullen van vrije tijd (ideeënbox, vrijetijdsmap, keuzebord,…)
 • Emoties (emotiethermometer, emotiewaaier, …)
 • Zelfredzaamheid
 • Psycho-educatie (sterkte-zwakte analyse, talenten, karakter,…)
 • Autismebewustzijn

Voor wie?

 • Kinderen van 4 tot 11 jaar
 • Diagnose autisme
 • Wonend in Oost- Vlaanderen

Wat?

 • Mobiele begeleiding
 • Digitale begeleiding

Praktisch?

 • Ga naar onze pagina aanmelden
 • Duur van de begeleiding is beperkt in tijd (maximum 18 maanden).
 • De bijdrage van de ouders bedraagt € 6,27/uur (jaarlijks indexeerbaar)

Activiteiten kinderwerking

Bekijk ons volledig jaarprogramma