Communicatie

Corona update 8 mei

Vanaf 4 mei zijn er maatschappelijk versoepelende corona-maatregelen van kracht. Ook binnen Tanderuis hebben we nagedacht over hoe we in het kader van deze versoepeling de zorgcontinuïteit kunnen blijven garanderen. 

Corona

We hopen met het voltallige Tanderuis team dat jullie het goed maken in deze bizarre CORONA tijden! 

De maatregelen van de nationale veiligheidsraad dwingen ons ertoe om als VAPH-erkende dienst een herziening door te voeren met betrekking tot ons zorgaanbod.