Communicatie

Beste gebruiker,

De zomervakantie loopt op zijn eind! We hopen dat iedereen de batterijen goed heeft kunnen opladen. Wij kijken er alvast naar uit de draad weer op te pikken en houden hierbij steeds rekening met de meest recente corona-situatie. 

Sinds een 2-tal weken zijn de cijfers van corona-besmettingen gelukkig terug in dalende lijn.  Vanuit overheidswege worden de preventieve maatregelen aangepast zowel op federaal als lokaal niveau.  Ook vanuit onze subsidiërende overheid, VAPH, worden maatregelen aangepast aan de nieuwe situatie.   In onderstaande communicatie vindt u de maatregelen die gelden van 1 tot 30 september 2020

Specifiek binnen Tanderuis betekent dit dat de fysiek mobiele en ambulante begeleidingen wel kunnen verder gezet worden maar dat er extra veiligheidsmaatreglen moeten in acht genomen worden. 

Algemeen:

 • Er is op voorhand een telefonisch contact met de begeleider met betrekking tot de te nemen veiligheidsafspraken.
 • Indien u terugkeert uit verlof vanuit een gebied waar quarantainevoorschriften vereist zijn kan de fysieke mobiele of ambulante begeleiding niet doorgaan.
 • Bij een fysieke mobiele of ambulante begeleiding worden volgende veiligheidsoverwegingen genomen:
  • Alle gezinsleden zijn 14 dagen symptoom vrij
  • De afstandsregels worden gerespecteerd
  • Een goede handhygiëne wordt toegepast
  • Mondmasker is verplicht voor +12 jarigen bij aankomst, verplaatsen en ook tijdens het gesprek als de afstand niet gerespecteerd kan worden. 
  • We doen gesprekken binnen de gezinsbubbel.

Indien omwille van veiligheidsvoorschriften fysieke begeleiding niet kan doorgaan kunnen we wel overschakelen naar digitale begeleiding.

Ambulante begeleidingen:

 • We voorzien een ontsmette gespreksruimte waarbinnen een veilige afstand gewaarborgd kan worden en voorzien scheiding van personen door plexiglas
 • We vragen jullie om het aanvangsuur van het geplande gesprek stipt na te leven: niet te vroeg, niet te laat. Bent u ziek of kan u niet (tijdig) aanwezig zijn, verwittig zeker uw thuisbegeleider
 • We vragen jullie om jullie aanwezigheid op het secretariaat te registreren
 • Een mondmasker is verplicht voor +12 jarigen behalve tijdens gesprek achter plexiglas

Mobiele begeleidingen: 

 • Mondmasker is altijd verplicht door personeelslid en gebruiker bij binnen komen, verplaatsen of beëindigen van huisbezoek.  Bij het plaatsnemen op een vaste plaats en indien voldoende afstand mag het mondmasker afgedaan worden.
 • Bij een individueel kindmoment – 12j kan het mondmasker vervangen worden door een face shield.
 • Onze voorkeur gaat naar gesprekken/begeleidingen in open lucht (terras, wandeling)

Overbruggingshulp:

 • Raadpleeg ons aangepast jaarprogramma 2020 en reserveer alvast jouw plaatsje voor in het najaar! 
 • Overbruggingshulp kan voorlopig blijvend doorgaan, dit wordt verder opgevolgd door directie naargelang de evolutie van de pandemie
 • Het maximum aantal deelnemers aan binnenactiviteiten wordt beperkt naargelang de beschikbare ruimten op Tanderuis zodat de sociale afstand kan bewaard blijven
 • Het dragen van een mondmasker bij +12jarigen is altijd verplicht

Kennisdeling:

 • Is de ASStheek open?
 • Kan ik een outreach aanvragen
 • Wat met mijn GIO traject? We kijken uit naar september 2020 waar we de bestaande trajecten opnieuw zullen verderzetten in samenwerking met de aanvragende scholen 
 • Mogen wij vragen u met specifieke vragen te wenden tot uw thuisbegeleider. Met algemene vragen kan u terecht op onze contactpagina.
 • Recente updates kan u ook steeds terugvinden op onze website, interessant nieuws en weetjes via onze facebookpagina of nieuwsbrief

In ieder geval, wij wensen jullie een veilig start op werk- en schoolvlak toe!

Tanderuis-team

Corona update 28 augustus