Communicatie

Beste cliënt,

De zomer is halfweg! Net voor de zomer kregen van de federale overheid en het VAPH de toestemming de strenge coronateugels ‘voorzichtig’ te lossen en mee te stappen in het verhaal van het nieuwe normaal. Ondertussen is de situatie ernstig veranderd. De cijfers met betrekking tot coronabesmettingen neemt terug exponentieel toe. Zowel de federale overheid als het VAPH vragen aan zorgaanbieders om hun veiligheidsmaatregelen aan te passen.

Specifiek binnen Tanderuis betekent dit dat de fysiek mobiele en ambulante begeleidingen wel kunnen verder gezet worden maar dat er extra veiligheidsmaatregleen moeten in acht genomen worden. 

Algemeen:

 • Er is op voorhand een telefonisch contact met de begeleider met betrekking tot de te nemen veiligheidsafspraken.
 • Indien u terugkeert uit verlof vanuit een gebied waar quarantainevoorschriften vereist zijn kan de fysieke mobiele of ambulante begeleiding niet doorgaan.
 • Bij een fysieke mobiele of ambulante begeleiding worden volgende veiligheidsoverwegingen genomen:
  • Alle gezinsleden zijn 14 dagen symptoom vrij
  • De afstandsregels worden gerespecteerd
  • Een goede handhygiëne wordt toegepast
  • Mondmasker is verplicht voor +12 jarigen
  • We doen uitsluitend 1 op 1 gesprekken

Indien omwille van veiligheidsvoorschriften fysieke begeleiding niet kan doorgaan kunnen we wel overschakelen naar digitale begeleiding.

Ambulante begeleidingen:

 • We voorzien een ontsmette gespreksruimte waarbinnen een veilige afstand gewaarborgd kan worden en voorzien scheiding van personen door plexiglas
 • We vragen jullie om het aanvangsuur van het geplande gesprek stipt na te leven: niet te vroeg, niet te laat. Bent u ziek of kan u niet (tijdig) aanwezig zijn, verwittig zeker uw thuisbegeleider
 • We vragen jullie om jullie aanwezigheid op het secretariaat te registreren
 • Een mondmasker is verplicht voor +12 jarigen behalve tijdens gesprek achter plexiglas

Mobiele begeleidingen: 

 • Een mondmasker is verplicht voor alle personen boven de 12 jaar. Bij individuele kindbegeleidingen voor kinderen onder de 12 jaar kan dit vervangen worden door face shield.
 • Onze voorkeur gaat naar gesprekken/begeleidingen in open lucht (terras, wandeling)

Overbruggingshulp:

 • Raadpleeg ons aangepast jaarprogramma 2020 en reserveer alvast jouw plaatsje voor in het najaar! 
 • Overbruggingshulp kan voorlopig blijvend doorgaan, dit wordt verder opgevolgd door directie naargelang de evolutie van de pandemie
 • Het dragen van een mondmasker bij +12jarigen is altijd verplicht

Kennisdeling:

Mogen wij vragen u met specifieke vragen te wenden tot uw thuisbegeleider. Met algemene vragen kan u terecht op onze contactpagina.

Recente updates kan u ook steeds terugvinden op onze website, interessant nieuws en weetjes via onze facebookpagina of nieuwsbrief

In ieder geval, wij wensen jullie een veilig 2de deel van de zomer toe!

Tanderuis-team

Corona update 4 augustus