Communicatie

Beste cliënt,

De zomer is er! Tijd voor rust en ontspanning, zeker na een lockdown periode waarin de woorden ‘corona’, ‘#blijfinuwkot’ en ‘bubbels’ zo centraal stonden. We kregen van de federale overheid en het VAPH de toestemming de strenge coronateugels ‘voorzichtig’ te lossen en mee te stappen in het verhaal van het nieuwe normaal. 

Specifiek binnen Tanderuis betekent dit dat wij naast het digitale aanbod, die u steeds kon genieten tijdens de strenge lockdown, opnieuw fysiek mobiele en ambulante begeleidingen verzorgen mits enkele veiligheidsvoorzorgen. 

  • Voorzorg 1: De context van de cliënt en de thuisbegeleider zijn 14 dagen symptoomvrij! Bij twijfel of symptomen verwittig uw thuisbegeleider, er kan opnieuw overgegaan worden naar het digitale aanbod. 
  • Voorzorg 2: Afstand bewaren (1,5 meter). 
  • Voorzorg 3: Handhygiëne
  • Voorzorg 4: Mondmasker/face shield dragen als de veilige afstand niet gerespecteerd kan worden. 

 

Ook zijn we blij dat ons ruimer aanbod opnieuw ‘veilig’ op gang komt!

  • Voor overbruggingshulp:
    Raadpleeg ons aangepast jaarprogramma 2020 en reserveer alvast jouw plaatsje voor in het najaar! 
  • Voor kennisdeling:

 

Mogen wij vragen u met specifieke vragen te wenden tot uw thuisbegeleider. Met algemene vragen kan u terecht bij: https://www.tanderuis.be/contact.

Recente updates kan u ook steeds terugvinden op onze website, interessant nieuws en weetjes via onze facebookpagina of nieuwsbrief

In ieder geval, wij wensen jullie een fijne zomer toe!

Tanderuis -team

Corona update 8 juli