Communicatie

Beste cliënt,
 
Vanaf 4 mei zijn er maatschappelijk versoepelende corona-maatregelen van kracht. Ook binnen Tanderuis hebben we nagedacht over hoe we in het kader van deze versoepeling de zorgcontinuïteit kunnen blijven garanderen. 

Zo zijn we tot een gefaseerd corona exitplan gekomen waaruit we jullie graag essentiële elementen meegeven. Ons doel is om beetje bij beetje zowel de mobiele als de ambulante begeleidingen te kunnen heropstarten. Hierbij staat de veiligheid van één ieder voorop.

Voorwaarden, die in acht genomen dienen te worden bij mobiele begeleidingen, zijn:

 • Gezondheid cliënt en gezinsleden: 14 dagen symptoomvrij zijn
 • Gezondheid thuisbegeleider en gezinsleden: 14 dagen symptoomvrij zijn
 • Afstand bewaren (1,5m)
 • Indien de afstand niet gewaarborgd kan worden, draagt zowel de cliënt als de thuisbegeleider een mondmasker of passen we het type gesprek aan. Onze voorkeur gaat naar gesprekken in open lucht (terras, wandeling)
 • Handhygiëne: gebruik van handgel voor en na de begeleiding
 • We doen uitsluitend 1 op 1 gesprekken 

Onder deze voorwaarden starten de mobiele begeleidingen op vanaf:

 • 18 mei: adolescentenwerking en volwassenenwerking
 • 2 juni: werking vroegbegeleiding en kinderwerking 

Voorwaarden, die in acht genomen dienen te worden bij ambulante begeleidingen (afspraak op de dienst te Melle), zijn:

 • We voorzien een ontsmette gespreksruimte waarbinnen een veilige afstand (1,5 m) gewaarborgd kan worden en voorzien plexiglas en handgel.
 • We vragen u als cliënt het aanvangsuur van het geplande gesprek stipt na te leven: wees niet te vroeg, niet te laat. Bent u ziek of kan u niet (tijdig) aanwezig zijn, verwittig ZEKER uw thuisbegeleider. 
 • We vragen u als cliënt uw aanwezigheid op het secretariaat te registreren.

Onder deze voorwaarden starten de ambulante begeleidingen op vanaf 18 mei!

Indien de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, blijven we u graag verder online ondersteunen via video- of chatgesprekken!  De begeleidingen zullen zeker en vast ook een combinatie zijn van fysieke en online begeleidingen. Uw thuisbegeleider zal binnenkort met u contact opnemen om verder af te stemmen.

Groepsbegeleidingen en GIO gaan voorlopig nog niet door. Verdere communicatie volgt.

We beseffen dat gezien de veiligheid de fysieke afstand noodzakelijk is, echter ons sociaal engagement blijft groot!

Tanderuis - team

Corona update 8 mei