Onderzoek

Begin dit jaar startten wij aan de UGent met het Preschool Brain Imaging and Behaviour project (PIP), o.l.v. prof. dr. Herbert Roeyers.

De PIP studie is een opvolgstudie bij kleuters met en zonder autismespectrumstoornis (ASS). Het doel van de studie is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van jonge kinderen en specifiek voor de doelgroep met ASS voorspellende factoren te vinden voor hun ontwikkelingstraject (welke kinderen met ASS ontwikkelen gunstig, welke kinderen ontwikkelen bijkomende moeilijkheden, …). Hiervoor zijn we op zoek naar kinderen met een diagnose autismespectrumstoornis tussen 3 en 4,5 jaar.

Wij herstarten stilaan ons onderzoek onder strikte veiligheidsmaatregelen en willen graag uw hulp vragen om onze studie opnieuw bekend te maken.

Dit kan onder andere door onze flyer te verspreiden, onze oproep via facebook of nieuwbrief te verspreiden of mensen eventueel persoonlijk te informeren.

In bijlage vindt u alvast en voorbeeld tekst en een voorbeeld van onze flyer. We kunnen u deze ook per post bezorgen. We stellen alle hulp zeer op prijs, dus mocht u graags iets anders van ons ontvangen, dan horen we dat graag.

Bij verdere vragen of opmerkingen, aarzel niet om ons te contacteren.

Alvast hartelijk dank. 

Vriendelijke groeten namens het PIP team, 
Marjolein Mués, Sarah Schaubroeck en Ellen Demurie

PIP studie
Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Universiteit Gent
Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
T: 0478/94 30 58

Download de flyer

Heropstart PIP studie