Onderzoek

Medewerking gevraagd: een vragenlijst voor ouders van kleuters met een diagnose van autismespectrumstoornis (ASS).

Sinds 16 maart werden een aantal belangrijke maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan die in veel gezinnen de dagelijkse structuur en routines veranderen. Universiteit Gent zette een studie op waarin wordt onderzocht of deze maatregelen een impact hebben op het gedrag van kleuters met autismespectrumstoornis en hun ouders.

Bent u een ouder van een kleuter tussen 2.5 en 6 jaar oud met de diagnose van ASS? Help ons door de vragenlijst in te vullen! Het invullen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Ook indien u zelf geen ouder bent van een kleuter met ASS, kan u ons helpen door onze vragenlijst zo veel mogelijk te verspreiden.

De link is: https://tpsurvey.ugent.be/limesurvey315/index.php/455346?lang=nl

Alvast hartelijk dank,

Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen (Universiteit Gent) o.l.v. Prof. dr. Herbert Roeyers.

Impact corona-maatregelen op kleuters met ASS