Aanmelden

Uit de vele reacties die wij kregen via de verschillende kanalen, filteren we vooral twee belangrijke kritieken.

De eerste kritiek betreft een capaciteitsprobleem

De vragen naar autisme-specifieke ondersteuning zijn veel groter dan het aanbod dat Tanderuis vzw kan realiseren. Dit is door een gebrek aan voldoende middelen vanwege onze subsidiërende overheid. Zowel voor jullie als voor ons is dit bijzonder frustrerend.

De tweede kritiek betreft ons aanmeldingssysteem.

Ieder jaar opnieuw proberen wij ons aanmeldingssysteem bij te stellen, rekening houdend met kritische opmerkingen van gebruikers. Betreffende de nieuwe aanmeldingen voor thuisbegeleiding kozen we er in 2020, in tegenstelling tot voorgaande jaren, voor om de aanmeldingen per leeftijd op te splitsen.

Ondanks deze nieuwe aanpak merken we jammer genoeg op dat we alweer overspoeld werden met telefonische oproepen. Dit zorgde voor de nodige frustraties, waarvoor onze excuses. Omdat wij ook niet bij de pakken blijven zitten, zijn we op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing.

Bij de aanmeldingsperiode voor de adolescentenwerking in maart schakelden we over naar een digitaal aanmeldingssysteem. Naar aanleiding van de ervaringen hiermee, zullen we in de komende aanmeldingsperiode van de volwassenenwerking dezelfde werkwijze toepassen.

U kan aanmelden op donderdag 7 mei 2020 tussen 9u en 12u.

Ga naar de aanmeld pagina

Onze overbruggingshulp blijft steeds toegankelijk. Meer informatie hierover vindt u in ons jaarprogramma.

Indien u nog vragen heeft, aarzel zeker niet van contact op te nemen met de contactpersonen. De contactpersonen zijn bereikbaar voor vragen op maandagnamiddag (13u-16u30) en donderdagvoormiddag (9u-12u30) op het nummer 09/339 15 76 of via mail.

Volwassenenwerking: Hanna De Meyer
h.demeyer@thuisbegeleidingautisme.be

Nieuw aanmeldingssysteem Volwassenenwerking