Communicatie

Op Dag van de Zorg, 18 maart 2018,  lanceerde Tanderuis vzw zijn vernieuwd logo.  Met dit logo en bijhorende krachtige slogan “Tanderuis, thuis in autisme”, communiceren we transparant naar de buitenwereld toe voor welke waarden onze organisatie staat: open, warm, toegankelijk, concreet en gespecialiseerd.

Open: iedereen met interesse of vragen over autisme is welkom! We willen een open huis zijn voor mensen met autisme! De deur staat altijd open.

Warm: met de warme kleurencombinatie weerspiegelen we de sfeer waarbinnen de begeleiding gebeurt, binnen een unieke empatische relatie met een vertrouwde begeleider.

Toegankelijk: de begeleiding is laagdrempelig, er zijn geen drempels met toegangspoorten en allerlei voorwaarden, m.a.w. rechtstreeks toegankelijk. Doordat de vraag veel hoger is dan het gesubsidieerde aanbod is er wel een wachttijd bij aanmelding.

Concreet: het logo drukt concreet uit wat wij doen, de begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan/in huis, in de leefwereld van de mensen zelf. Concrete, duidelijke, visuele communicatie is ook kenmerkend voor onze begeleidingsstijl. Gespecialiseerd: “thuis in autisme”, onze medewerkers zijn deskundig opgeleid, het begeleidingsaanbod is handicap-specifiek (lees : autisme-specifiek), niet generalistisch.

Tanderuis vzw biedt autisme-specifieke ondersteuning aan gezinnen met een kind, jongere of volwassene met autisme uit alle gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen. Tanderuis vzw wordt erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als dienst die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt.

Inspelend op de vele vernieuwingen in het zorglandschap bouwt Tanderuis alle zorgfuncties uit die vervat zitten in het Besluit van de Vlaamse Regering inzake rechtstreeks toegankelijke hulp. 

  • De kernopdracht van Tanderuis vzw is en blijft het aanbieden van mobiele begeleiding op maat, aan huis en vertrekkend vanuit de zorgvragen van de persoon met autisme en het betrokken gezin. Met de expertise van onze deskundige begeleiders zoeken wij samen met de cliënt, het gezin en het netwerk een weg in de vele uitdagingen die het opgroeien en leven met autisme met zich meebrengt.
  • Aanvullend op de handicapspecifieke thuisbegeleiding biedt Tanderuis vzw ambulante begeleiding aan op de dienst zelf onder de vorm van informatie- en adviesgesprekken, kortbegeleiding en individuele begeleiding aan volwassenen met autisme. 
  • Naast deze individuele begeleidingen geloven we ook sterk in de veerkracht van groepsgerichte ondersteuning die we aanbieden onder de vorm van oudercursussen, educatieve spelnamiddagen voor kinderen, vrijetijdsactiviteiten met jongeren en volwassenen, grootouderwerking, brussenactiviteiten en uitwisselingsavonden.
  • Tenslotte biedt Tanderuis naast de functies mobiele, ambulante en groepsbegeleiding ook rechtstreeks toegankelijke dagopvang en verblijf aan onder de vorm van autismevriendelijke kampen, weekends en logeermogelijkheden in gastgezinnen (GASStvrij).
  • Tanderuis vzw stelt graag zijn 35 jaar lang opgebouwde autismespecifieke kennis ter beschikking van intersectorale partners in het zorglandschap door middel van outreach (kennisoverdracht). Iedereen is ook welkom in de ASStheek, het informatie-, documentatie- en onthaalcentrum dat toegankelijk is voor iedereen met interesse voor autisme. 

Het logo met aangename kleurencombinatie, samen met de naam van onze organisatie en bijhorende slogan vormen één ondeelbaar geheel. Met dit vernieuwde logo slaan we een brug tussen het heden en het verleden. Het is herkenbaar (we blijven dicht bij onze roots, met ‘thuisbegeleiding’ als kernfunctie) enerzijds maar toch modern, fris en vernieuwend anderzijds. We spelen immers graag in actuele tendensen uitgaand van concrete en reële noden van mensen met autisme.

Nieuw logo