Communicatie

Om het intersectoraal samenwerken te stimuleren, inclusie te bevorderen en onze autisme- kennis verder uit te dragen, lanceren we een nieuw aanbod vanuit Tanderuis!

We bieden een telefonische consultfunctie aan vanuit ons outreachaanbod.

  • Wanneer een hulpverlener een casusgerichte vraag heeft rond autisme kan deze bij ons terecht. Een ervaren thuisbegeleider adviseert en ondersteunt vanuit expertise en ervaring uit de praktijk en helpt op die manier de aanvrager op weg.
  • Blijkt dat de vraag toch uitgebreider moet behandeld worden, kan nog altijd een outreach aangevraagd worden via het invulformulier dat u terugvindt op onze website https://www.tanderuis.be/aanbod/kennisdeling/outreach.

Meer info op de pagina Outreach consultfunctie.

Outreach consultfunctie