Communicatie

Beste gebruiker, 

De dagdagelijkse cijfers in het nieuws liegen er niet om. Corona is jammer genoeg opnieuw alom aanwezig.

Binnen Tanderuis willen we, zo lang als mogelijk en zolang we geen andere instructies krijgen vanuit het VAPH, de ‘zorgcontinuïteit’ verzekeren. Dit betekent dat fysieke mobiele/ambulante begeleidingen kunnen doorgaan mits veilige omstandigheden en respecteren van de preventieve maatregelen (veilige afstand, mondmasker, handen ontsmetten, …).

Mogen wij u  vragen om heel actief mee te denken rond ‘eenieder  veiligheid’ binnen de begeleidingen. Daar waar u inschat dat fysieke mobiele begeleidingen aan huis niet (meer) veilig zijn (wegens symptomen, wegens het niet kunnen respecteren van de veilige afstand,...), gelieve dit op te nemen met uw individuele thuisbegeleider. De thuisbegeleider zal hetzelfde doen vanuit zijn/haar inschatting. Het ‘online’ begeleiden kan dan een werkbaar alternatief bieden.  We zullen de komende weken opnieuw meer en meer inzetten op digitale begeleidingen, om de verspreiding van het virus te voorkomen. 

Betreft groepsbegeleidingen, deze kunnen nog steeds doorgaan conform ons jaarprogramma, tenzij anders gecommuniceerd via een persoonlijke bericht. Weet dat we bij groepsactiviteiten alles op alles zetten om een veilige omgeving te creëren: groepen worden klein gehouden, de afstand wordt gerespecteerd, mondmasker is verplicht, ontsmettingsmateriaal is voorhanden. 

Kortom het vraagt de komende tijd opnieuw van ons allen een  ‘gedeelde alertheid’ en ‘verantwoordelijkheid’.  We hebben er alvast het volste vertrouwen in dat we onder het motto #samentegencorona ook samen ‘veilig’ verder aan de slag kunnen.

Dank voor jullie fijne samenwerking!

#samentegencorona