Communicatie

Beste gebruiker,
 
Het was nog niet lang geleden dat u van ons hoorde, echter de veiligheidsmaatregelen, gecommuniceerd door de overheid op vrijdag 16 oktober 2020, dwongen ons om alweer bij te sturen in functie van de ‘algemene volksgezondheid’. De bijsturingen gaan in vanaf 21 oktober tot 30 november 2020.

Wat verandert er concreet voor u?

Geniet u mobiele of ambulante begeleiding binnen:

 • de vroegbegeleiding dan gaan oudergesprekken digitaal door. Kindmomenten kunnen fysiek blijven doorgaan mits het respecteren van alle veiligheidsmaatregelen.
 • de kinderwerking dan gaan oudergesprekken digitaal door. Kindmomenten kunnen fysiek blijven doorgaan mits respecteren van alle veiligheidsmaatregelen.
 • de adolescentenwerking dan gaan oudergesprekken en begeleiding van jongeren digitaal door. Begeleidingen, die digitaal niet mogelijk zijn, kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan mits respecteren van alle veiligheidsmaatregelen.
 • de volwassenwerking dan wordt er volledig overgeschakeld naar digitaal. Begeleidingen, die digitaal niet mogelijk zijn, kunnen uitzonderlijk fysiek mits respecteren van alle veiligheidsmaatregelen. Onze voorkeur hierbij gaat naar wandelgesprekken waarbij u en de begeleider steeds een mondmasker dragen.

Bij fysieke begeleidingen blijven volgende veiligheidsmaatregelen heel belangrijk:

 • Voelt u zich ziek? Of iemand in uw bubbel is ziek? U zit in quarantaine? Verwittig uw begeleider. Samen kunnen jullie beslissen om over te schakelen op online begeleiden of om een nieuwe afspraak te maken.
 • Ontsmet uw handen voor, tijdens en na het gesprek
 • Respecteer de veilige afstand van 1,5m
 • Indien +12 jaar, draag steeds een mondmasker, zowel de begeleider, cliënt en zijn/haar context
 • Als er bij u thuis niet kan voldaan worden aan de veiligheidsmaatregelen en er toch fysiek moet begeleid worden, kan u met uw begeleider opteren voor een veilig gesprek op onze dienst te Melle of voor een wandelgesprek.

Neemt u deel aan een groepsactiviteit binnen ons jaarprogramma of was u dat van plan om te doen?

Dan is de kans groot dat daar waar we de veiligheid niet kunnen waarborgen, deze activiteit geannuleerd is en dit al zeker tot eind november. De verantwoordelijke collega zal u hiervan persoonlijk op de hoogte brengen per mail. Alsook kan u de aanpassingen nakijken via ons jaarprogramma.

Doet u beroep op…

 • Outreach: Dit kan op Tanderuis vzw te Melle of extern doorgaan mits het respecteren van de veiligheidsmaatregelen.   
 • GIO: Dit gaat door zolang we in de scholen welkom zijn en mits het respecteren van de veiligheidsmaatregelen.
 • Crisisbegeleiding: Dit gaat door mits respecteren van de veiligheidsmaatregelen

Tot slot, goed om weten: onze ASStheek, onthaal- en informatiecentrum autisme, is momenteel nog gesloten wegens ‘herstellingswerken aan het dak’. Van zodra hier verandering in komt, berichten we hier graag over via onze website of facebookpagina.
 
Vriendelijke groeten,
Het Tanderuis team

#samentegencorona update 19 oktober