Communicatie

Beste gebruiker,

Het is een bijzonder moeilijke tijd waarin we al een hele poos vertoeven. Een tijd waarin we met zijn allen constant moeten schakelen en bijsturen in belang van ieders veiligheid. De laatste instructies vanuit de Federale overheid (30 oktober 2020) waren dan ook helder en duidelijk: ‘Hou afstand en beperk allen uw contacten om samen het coronavirus te stoppen’. Deze instructies én de maatregelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (1 november 2020), nopen ons tot het aanpassen van ons aanbod. 

We verhelderen het graag even voor u:

1 Mobiele en ambulante begeleiding:

 • We schakelen over naar DIGITALE begeleidingen bij ouders, kinderen en jongeren.  Indien digitaal werken geen goed alternatief is, gaan we over naar wandelgesprekken of ambulante gesprekken op Tanderuis vzw te Melle.
 • Voor kinderen -8 jaar mogen kindmomenten uitzonderlijk fysiek doorgaan als die strikt noodzakelijk zijn in functie van de begeleiding (dus enkel inhoud die niet via mediatie overgebracht kan worden aan de ouders). Ga hierover in communicatie met uw thuisbegeleider.

Belangrijk ikv veiligheid!

 • Tijdens fysieke begeleidingen wordt er door de begeleider en de gebruiker +12jaar ten allen tijde een mondmasker gedragen.
 • Begeleidingen en overleg in andere contexten (vb extern cliëntgebonden overleg) gaan digitaal door. Bij uitzondering kan het fysiek doorgaan (vb. schoolobservatie) echter onder de regels die binnen die externe context geldend zijn.

Belangrijk ikv begeleidingstraject!

 • Opstarten van een thuisbegeleiding gebeurt in tijden van corona volgens de genomen maatregelen. Indien u als gebruiker niet op ons digitaal of alternatief aanbod wenst in te gaan, dan kan u zich later opnieuw aanmelden.
 • Lopende begeleidingen worden digitaal verdergezet. Indien u als gebruiker niet op ons digitaal of alternatief aanbod wenst in te gaan, kan er even een onderbreking zijn qua begeleiding, echter wordt de begeleidingsperiode niet verlengd.
 • GIO-traject: GIO-begeleiders zijn essentiële derden dus trajecten kunnen blijven doorgaan. Als een klas tijdelijk in quarantaine gaat (vb. 14 dagen) of een school is tijdelijk gesloten omwille van corona, dan kan het GIO-traject verlengd worden in tijd, niet in aantal GIO-blokken. Als een school strenger is en beslist dat we niet langer welkom zijn, dan vervallen de GIO-blokken in deze periode en wordt het traject niet in tijd verlengd.  Een gesprek met de inclusieve context kan ook digitaal georganiseerd worden. 
 • Crisisbegeleiding laten we bij voorkeur digitaal of in openlucht (wandelgesprekken) doorgaan. Bij uitzonderlijke fysieke contacten vragen we om de veiligheidsmaatregelen strikt na te leven.

2 Groepsbegeleiding

Groepsactiviteiten zoals gepland in ons jaarprogramma 2020 kunnen jammer genoeg niet meer fysiek doorgaan. We bekijken per activiteit of er digitaal nog mogelijkheden zijn, zo niet zal de activiteit geannuleerd worden. U mag hierover nog communicatie verwachten van de desbetreffende begeleider.  Wat betreft de groepsactiviteiten van het jaarprogramma 2021 opteerden we voor veilig organiseerbare en digitaal realiseerbare activiteiten. Hou alvast onze website en facebook in de gaten, weldra verschijnt ons nieuw aanbod!

3 Nood aan outreach

Fijn! Samen met jullie bekijken we de digitale mogelijkheden!

4 Zoek je zinvolle afleiding? Bezoek onze ASStheek!

De vrijwilligers van de ASStheek maken een bezoek voor u graag mogelijk. Samen kunnen we dit realiseren door de hygiënemaatregelen na te leven:

 • Maximum 4 personen toegelaten. 
 • Mondmasker dragen is verplicht.
 • Respecteer steeds de afstand van 1,5m.
 • Ontsmet je handen bij binnen- en buitengaan. 
 • Ontsmet materialen wanneer je deze hebt aangeraakt en niet uitleent. Er is ontsmettingsmateriaal voorzien in de ASStheek. 
 • Materialen gaan na terugbrengen 72u in quarantaine. 
 • Mogen we vragen om je bezoek steeds zo kort mogelijk te houden. Een goede tip hierbij is: maak je keuze vanuit je kot in het aanbod van de ASStheek.

5 Autisme chat:

Weet dat jullie ook steeds met vragen, zorgen, verhalen die een luisterend oor nodig hebben, … terecht kunnen op de gratis autisme chat van de Liga Autisme Vlaanderen.  

Mogen wij vragen u met specifieke vragen te wenden tot uw thuisbegeleider.

Met algemene vragen kan u terecht op onze contactpagina.

Met zijn allen gaan we ervoor! Hou vol!

Wij zijn er voor jullie van op een ‘veilige’ afstand!
Tanderuis-team

#samentegencorona update 2 November