Communicatie

Beste gebruiker,
 
Wij proberen het alvast vol te houden, hopelijk jullie ook!?
 
Gezien er nog geen duidelijk perspectief is op wanneer er versoepelingen zouden zijn, hebben we binnen Tanderuis vzw besloten onze huidige manier van werken aan te houden tot 1 april 2021.
 
Concreet wil dit zeggen dat wij met zijn allen inzetten op ‘veilige nabijheid’. Een nabijheid, die we digitaal aanbieden (oudergesprekken, gesprekken met persoon met autisme, gesprekken met derden (vb. school),…). Enkel als de digitale weg de begeleiding niet ten goede komt, kunnen we bij kind en jongere momenten aan huis komen. Aan huis gaan is bij voorkeur onder de vorm van een wandelgesprek, buitengesprek. Enkel waar nodig kan het  ‘binnen in huis’ mits extra aandacht voor de nodige veiligheidsmaatregelen (afstand, mondmasker, ventilatie, handhygiëne,…).
 
Indien vragen, richt u gerust tot uw individuele begeleider.
Samen komen jullie er zeker en vast uit!
 
Vriendelijke groeten en geniet van de zon,
 
Tanderuis-team

#samentegencorona update 26 februari