Communicatie

We hebben met zijn allen woensdag 24 maart 2021 opnieuw de maatregelen van de regering gehoord.  

We hopen alvast dat jullie het allemaal wat kunnen managen, want het vraagt heel wat om ons telkens opnieuw aan te passen aan de nieuwe richtlijnen.
 
De directie van Tanderuis maakte alvast de vertaalslag naar onze dagdagelijkse manier van werken.  
 
Betreffende mobiele en ambulante begeleidingen besloten we bij ons eerder genomen standpunt te blijven. Concreet wil dit zeggen dat onze thuisbegeleiders vanaf 19 april 2021 fysiek aan huis kunnen komen als jullie thuissituatie dit toelaat.

Een verhoogde alertheid van u alsook de thuisbegeleider is zeker aan de orde! Verwittig elkaar tijdig als een huisbezoek niet fysiek kan doorgaan wegens ziekte of quarantaine. Zet ook tijdens het bezoek zelf actief in op ‘veiligheid’ (afstand, mondmasker dragen, handhygiëne, ventilatie). Indien het fysiek huisbezoek niet mogelijk is, kan er steeds naar digitaal werken geschakeld worden. Tijdig in overleg gaan met uw thuisbegeleider is hierbij erg belangrijk.
 
Gezien de recentste maatregelen sterk inzetten op ‘pauze binnen het onderwijs’, besloten we dit te volgen waardoor de GIO-trajecten (Globale Individuele Ondersteuning) on hold komen te staan tot alvast 1 mei 2021.
We hopen nadien in alle veiligheid de draad opnieuw te kunnen oppikken.
 
Met vriendelijke groet,
Tanderuis team

#samentegencorona update 26 maart