Communicatie

Beste gebruiker,
 
De Sint is net het land uit, echter heeft Hij corona niet in ‘de zak’ meegenomen. Dit betekent dat wij vanuit Tanderuis, gezien er ook geen richtlijnen vanuit de overheid of het VAPH, onze manier van werken alvast behouden tot en met 15 januari 2021.

We herhalen het graag nog even voor u:

1 Mobiele en ambulante begeleiding:

  • We schakelen over naar DIGITALE begeleidingen bij ouders, kinderen en jongeren.  Indien digitaal werken geen goed alternatief is, gaan we over naar wandelgesprekken of ambulante gesprekken op Tanderuis vzw te Melle.
  • Voor kinderen -8 jaar mogen kindmomenten uitzonderlijk fysiek doorgaan als die strikt noodzakelijk zijn in functie van de begeleiding (dus enkel inhoud die niet via mediatie overgebracht kan worden aan de ouders). Ga hierover in communicatie met uw thuisbegeleider.

Belangrijk ikv veiligheid!

  • Tijdens fysieke begeleidingen wordt er door de begeleider en de gebruiker +12jaar ten allen tijde een mondmasker gedragen.
  • Begeleidingen en overleg in andere contexten (vb extern cliëntgebonden overleg) gaan digitaal door. Bij uitzondering kan het fysiek doorgaan (vb. schoolobservatie) echter onder de regels die binnen die externe context geldend zijn.

Belangrijk ikv begeleidingstraject!

  • Opstarten van een thuisbegeleiding gebeurt in tijden van corona volgens de genomen maatregelen. Indien u als gebruiker niet op ons digitaal of alternatief aanbod wenst in te gaan, dan kan u zich later opnieuw aanmelden.
  • Lopende begeleidingen worden digitaal verdergezet. Indien u als gebruiker niet op ons digitaal of alternatief aanbod wenst in te gaan, kan er even een onderbreking zijn qua begeleiding, echter wordt de begeleidingsperiode niet verlengd.
  • GIO-traject: GIO-begeleiders zijn essentiële derden dus trajecten kunnen blijven doorgaan. Als een klas tijdelijk in quarantaine gaat (vb. 14 dagen) of een school is tijdelijk gesloten omwille van corona, dan kan het GIO-traject verlengd worden in tijd, niet in aantal GIO-blokken. Als een school strenger is en beslist dat we niet langer welkom zijn, dan vervallen de GIO-blokken in deze periode en wordt het traject niet in tijd verlengd.  Een gesprek met de inclusieve context kan ook digitaal georganiseerd worden.
  • Crisisbegeleiding laten we bij voorkeur digitaal of in openlucht (wandelgesprekken) doorgaan. Bij uitzonderlijke fysieke contacten vragen we om de veiligheidsmaatregelen strikt na te leven.

2 Groepsbegeleiding

Ons nieuw jaarprogramma is gelanceerd, weliswaar een light versie gezien we voor de groepsactiviteiten binnen het jaarprogramma 2021 opteerden voor veilig organiseerbare en indien nodig digitaal realiseerbare activiteiten.

3 Interesse in een outreach

Fijn! Samen met jullie bekijken we de digitale mogelijkheden!

4 Zoek je zinvolle afleiding?Onze ASStheek is open!

De vrijwilligers van de ASStheek maken een bezoek voor u graag mogelijk. Samen kunnen we dit realiseren door de hygiënemaatregelen na te leven.

Een goede tip: Maak je keuze vanuit je kot via https://tanderuis.auralibrary.nl/auraicx.aspx

5 Autisme chat:

Weet dat jullie ook steeds met vragen, zorgen, verhalen die een luisterend oor nodig hebben, … terecht kunnen op de gratis autisme chat van de Liga Autisme Vlaanderen.  

Mogen wij vragen u met specifieke vragen te wenden tot uw thuisbegeleider.

Met algemene vragen kan u terecht op onze contactpagina.

Met zijn allen gaan we ervoor! Hou vol!

Wij zijn er voor jullie van op een ‘veilige’ afstand!
Tanderuis-team

#samentegencorona update 8 december