Communicatie

Wat

Met deze loketfunctie willen we dichter bij de cliënt een open huis creëren voor personen met autisme én hun omgeving waar plaats is voor kennismaking, algemene vragen rond autisme, doorverwijzing,… al dan niet in het kader van overbruggingshulp.  Door nabij de gezinnen te zijn, hopen we de drempel ‘afstand’ weg te werken. 

Om deze werking te realiseren zijn we op zoek naar passende locaties in Oost-Vlaanderen die:

  • Makkelijk toegankelijk zijn voor onze medewerkers (autonoom toegang kunnen krijgen) én voor onze cliënten
  • Autismevriendelijk zijn dus visueel duidelijk zijn en liefst prikkelarm
  • Goed bereikbaar zijn
  • Zowel overdag als ’s avonds kunnen gebruikt worden
  • Ingebed zijn in een andere regionale werking (ikv samenwerking met partners) om zo ook te werken aan preventie en inclusie

Concreet zoeken we een gespreksruimte (capaciteit van min 4p) die we kunnen gebruiken/huren. Wanneer we op dezelfde locatie in de toekomst ook gebruik kunnen maken van een grotere vergaderruimte (aanbod infoavonden, cursussen, …) dan is dit een pluspunt.

Doel is om hiermee van start te gaan in september 2022.

Praktisch!? Wie een dergelijke locatie in de aanbieding heeft, mag dit zo snel als mogelijk kenbaar maken aan onze contactpersoon Lise Verlet  l.verlet@thuisbegeleidingautisme.be.

Tanderuis Nabij