Overbruggingshulp

De 4 bewoners en hun huisdieren verlieten hun thuis en verhuisden naar hun 'nieuwe huis' eind november 2019. Tanderuis zorgt voor de autispecifieke ondersteuning van de bewoners individueel en het samenwonen in zijn geheel.

Wie en wat?

 • 4 jonge twintigers met autisme
 • 1 hond, 1 gekko, 5 konijnen en 1 goudvis
 • 4 ouder(paren) van deze jongeren
 • 2 professionele begeleiders van Tanderuis
 • Reguliere ondersteuning (poetshulp, gezinshulp, ...)
 • 1 (huur)huis in Destelbergen

Ondersteuning Tanderuis?

 • Overleg tussen de moeders van de jongvolwassenen met autisme en de begeleiders van Tanderuis
 • Individuele gesprekken met de jongeren met autisme (oa. ter voorbereiding van het woonproject
 • Bewonersvergaderingen met de jongeren met autisme en de begeleiders onderling
 • Vormingsmomenten met de poetsdienst, dienst gezinshulp, ...
 • Ondersteuning van het samenwonen door aanwezigheid van de begeleiders tijdens permanentie momenten
 • Auti-vriendelijk maken van de woning

Meer info?

Contacteer Els Roobroeck via: e.roobroeck@thusibegeleidingautisme.be

 

Woonzorgproject Gent neemt vliegend start