Brussencursus -9 jaar

In 2020 organiseren we voor het eerst een brussencursus voor broers en zussen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar. De afgelopen jaren kwam er meer en meer vraag van ouders om ook voor hen psycho-educatie aan te bieden over hun broer of zus met autisme.

Wat

Het doel van onze brussencursus is enerzijds om de brussen meer kennis mee te geven over het autisme van hun broer of zus. Anderzijds hechten we veel belang aan ervaringen uitwisselen over zichzelf en hoe zij zich voelen binnen het gezin.

De brussencursus zal op een speelse manier vorm krijgen, aangepast op de leeftijd van de brus. Dit is zeker geen schoolse cursus!

Via allerlei creatieve werkvormen trachten wij kennis bij te brengen (knutselactiviteit, sociale experimentjes, (inleef)oefeningen, filmmateriaal,…). 

Wij voorzien een versnapering tussendoor. De brussencursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en 1 terugkommoment. Voor de aanvang van de cursus plannen wij een intakegesprek aan huis (of op dienst) om kennis te maken met de brus, alsook uitleg te geven over de cursus. 

Voor wie

Broers of zussen (1e t.e.m. 3e leerjaar) van een kind met autisme. Zowel voor gezinnen in begeleiding, als gezinnen op de wachtlijst of externen. 

Contact

Voor meer info en vragen kan u contact opnemen met de coördinator van de brussenwerking, brussenwerking@thuisbegeleidingautisme.be.

Kostprijs

Er worden 2 groepsbegeleidingssessies aangerekend per namiddag (0,174 pp en 10,68 euro)  Voor het intakegesprek wordt er 1 mobiele begeleidingssessie aangerekend (0,235pp - 5,34 euro). De totale kostprijs bedraagt 58,74 euro (1,105pp). Betaling gebeurt via facturatie.

Gegevens

Categorie
Brussenwerking

Doelgroep:
Brussen 1e - 3e leerjaar

Datum
Uur
13/07/2020
09:30 -12:00
14/07/2020
09:30 -12:00
15/07/2020
09:30 -12:00
16/07/2020
09:30 -12:00
17/07/2020
09:30 -12:00
26/08/2020
09:30 -12:00

Locatie:
Tanderuis VZW, Brusselsesteenweg 375 A, 9090 Melle

Inschrijven

Deze activiteit is reeds volzet.