Vacatures

Coördinator vrijwilligerswerking M/V) (Oost-Vlaanderen)

Tanderuis vzw biedt mobiele en ambulante begeleiding (opvoedingsondersteuning en psycho-sociale begeleiding) aan voor gezinnen met een persoon met autisme uit de provincie Oost-Vlaanderen. Tanderuis vzw biedt verschillende begeleidingsvormen aan (voor meer info, zie: www.thuisbegeleidingautisme.be). 

We zijn op zoek naar een coördinator vrijwilligerswerking. De coördinator vrijwilligerswerking heeft een actieve coördinerende, uitvoerende en ondersteunende functie binnen het totaalaanbod van de vrijwilligerswerking van Tanderuis vzw. 

De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid binnen Tanderuis vzw. De coördinator staat enerzijds  in voor de planning, organisatie, uitwerking en bijsturing van het aanbod; anderzijds voor ondersteuning van de vrijwilligers.

Hij/zij is eindverantwoordelijke van de vrijwilligerswerking, overlegt met de medewerkende vrijwilligers en betrokken collega’s, rapporteert en legt verantwoording af aan de directeur van Tanderuis vzw.

Takenpakket

 • Verantwoordelijk voor de coördinatie van alle vrijwilligers in Tanderuis.
 • Vrijwilligers werven, selecteren, vormen en ondersteunen.
 • Houdt bij taakinvulling en matching zoveel mogelijk rekening met wensen, motieven en mogelijkheden van vrijwilligers.
 • Brug zijn tussen vrijwilligers, thuisbegeleiders en Tanderuis.
 • Uitwerken PR voor bekendmaking van onze vrijwilligerswerking met als doel het werven van nieuwe vrijwilligers.
 • Vormings- en uitwisselingsmomenten organiseren (in groep).
 • Het vrijwilligersbeleid vorm geven, uitwerken en uitvoeren.
 • Nieuwe projecten mbt tot vrijwilligers op poten zetten en/of mee uitwerken.
 • Administratieve taken mb tot de vrijwilligerswerking: contracten afsluiten, registraties in Tanderapp,…
 • Inwerken in de vrijwilligerswetgeving: Je bent aanspreekfiguur voor alles betreffende de vrijwilligerswerking van Tanderuis.
 • Coachingsgesprekken met vrijwilligers voeren: opvolging van de vrijwilligers.
 • Verantwoordelijke voor de WG vrijwilligerswerking.
 • Belangen behartigen van vrijwilligers: attentie, onkosten, verzekering,..

Gezocht profiel:

 • Je beschikt over sociaal, paramedisch of pedagogisch diploma, niveau Bachelor 
 • Je onderschrijft de missie, visie en waarden van Tanderuis vzw
 • Je hebt ervaring in het spreken voor een groep
 • Je beschikt over een wagen
 • Eigenschappen:
  • daadkrachtig
  • Zelfstandig
  • Enthousiast
  • Creatief/innovatief
  • Sociaal
  • Kennis vrijwilligersbeleid/vrijwilligerswerking/vrijwilligerswetgeving
  • Attent
  • Is sterk in motiveren van andere
  • Kan goed coördineren
  • Planmatig kunnen denken en werken

Aanbod en voordelen:

 • Contract van bepaalde duur: 1 jaar
 • 19 uren per week in flexibel arbeidsrooster
 • Mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding
 • Een boeiende job in een dynamische werkomgeving 
 • Een multidisciplinair team van enthousiaste, betrokken collega’s 
 • Een aangename werksfeer 
 • Een uitgebreid vormingsaanbod en de kans om specifieke expertise te ontwikkelen 
 • Een eerlijke verloning volgens barema 20, bachelor

Solliciteren vóór 26 juni 2020

Dhr. Danny Aelvoet
Tanderuis vzw 
Brusselsesteenweg 375
9090 Melle