Levend verlies bij ouders

In 2023 wilde de bezoekouderwerking voor de eerste keer een vast groepje ouders met elkaar in contact brengen rond herkenbare onderwerpen die horen bij het thema ‘levend verlies bij ouders’. We willen (h)erkenbaarheid, inzichten en tools geven. Omdat dit succesvol bleek, wordt deze reeks in 2024 opnieuw georganiseerd.

Als ouder rouw je niet omdat je een zoon/dochter met autisme hebt: natuurlijk aanvaard je je kind en zie je hem/haar graag zoals hij/zij is! Maar het aanvaarden van het autisme en de daaraan verbonden consequenties is iets anders. Veel ouders hebben het moeilijk met het verlies van verwachtingen, dromen, toekomstbeeld, identiteit, verschillen in beleving tussen de partners, … Dit niet alleen na de diagnose, maar ook tijdens de verdere levensloop. Deze blijvende gevoelens van verlies, verdriet en rouw wordt ‘levend verlies’ genoemd. Maar er is meer dan alleen verlies, en ook daar willen we oog voor hebben!

Wat

In de reeks komen onder meer aan bod:

‘Wat is levend verlies?’ Emoties en gedachten

Wat heb jij verloren? Er is meer dan verlies alleen!

Wat kan helpen? (Afstappen van norm/verwachtingen. Manier van kijken naar, spreken over. Copingmechanismen in het verleden, heden, en toekomst? Omgaan met reacties uit de omgeving …

De (andere) band met je kind? Dromen, verwachtingen, bijstellen

Balans in je gezin, verschillen tussen partners, identiteit, zelfzorg

Daarnaast is er zeker ook aandacht voor wat eenieder zelf inbrengt.

De 5 data zijn: 20/3/2024, 27/3/2024, 17/4/2024, 15/5/2025, 29/5/2024

Praktisch:

Voorafgaande aan de avonden wordt een intake-gesprek gepland met Judith. Zij zal hiertoe contact met je opnemen.

 

Spreker

De sessies worden gegeven door Judith van der Spank en Louise Vancoillie.

Judith combineert hierbij haar kennis en ervaring als ‘ervaringsdeskundige’ samen met de insteek van rouw & verliesconsulent. Ze is al 25 jaar fiere mama van een zoon met autisme en heeft de afgelopen ruim 2O jaar zowel binnen als buiten de bezoekouderwerking al heel veel andere ouders mogen leren kennen en verhalen gehoord.

Louise is mama van een zoon met autisme en tevens rouw- en verliesconsulent.

Contact

Voor meer info en vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de bezoekouderwerking: Judith van der Spank, bezoekouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be

Kostprijs

Voor het intakegesprek wordt 1 mobiele begeleiding aangerekend (0,22 pp - 6,27 euro). Er worden 2 groepsbegeleidingssessies per bijeenkomst aangerekend (0,174 pp en 12,54 euro). De totale kostprijs bedraagt 68,97 euro (1,09 pp). De betaling gebeurt via facturatie.

Gegevens

Categorie
Bezoekouderwerking

Regio
Gent

Doelgroep:
Ouders van zoon/dochter met autisme

Datum
Uur
20/03/2024
19:30 - 21:30
27/03/2024
19:30 - 21:30
17/04/2024
19:30 - 21:30
15/05/2024
19:30 - 21:30
29/05/2024
19:30 - 21:30

Locatie:
Tanderuis vzw, Brusselsesteenweg 375, Melle

Inschrijven

Deze activiteit is reeds volzet.