Privacy en cookies

Indien je in contact komt met Tanderuis vzw verwerken wij mogelijk jouw persoonsgegevens. We willen je dan ook via deze algemene toelichting informeren over de verwerking van persoonsgegevens bij Tanderuis