Collectieve rechten en plichten

In de collectieve rechten en plichten vindt u alle belangrijke informatie die u als gebruiker nodig hebt.

Wij willen u hiermee zo goed mogelijk op de hoogte stellen van onze dienstverlening, onze plichten en uw rechten als gebruiker.

De collectieve rechten en plichten omvat info over:

  • Missie en visie
  • Organisatiestructuur
  • Overzicht van het aanbod
  • Toegangsvoorwaarden
  • Begeleidingsverloop
  • Begeleidingsovereenkomst
  • Collectieve inspraak 
  • Klachtenprocedure
  • Wederzijdse rechten en plichten
  • Verzekerde risico’s

Deze bundel kan u volledig terugvinden bij de downloads.