Missie en visie

Tanderuis vzw ontwikkelt vanuit zijn eigen gebruikers-, personeels- en organisatieperspectief, maar wordt ook beïnvloed door perspectieven buiten de grenzen van de eigen organisatie. Sectorale, intersectorale en breed maatschappelijke evoluties bepalen mee de verdere uitbouw van onze organisatie. 

Organisatieperspectief

Organisatieperspectief
 • Handicap specifieke dienst voor de doelgroep autisme
 • Expertisecentrum
 • Gevarieerd aanbod voor mensen met autisme van 0 tot 65 jaar
 • Provinciaal georganiseerd
 • Lerende organisatie 
 • Ecologisch verantwoord en duurzaam ondernemerschap 
 • Samenwerkende organisatie

Gebruikersperspectief

Gebruikersperspectief
 • Autismevriendelijk
 • Open huis voor mensen met autisme 
 • Kwaliteitsvol leven 
 • Contextgericht
 • Krachtgericht
   

Personeelsperspectief

Personeelsperspectief
 • Competente en complementaire medewerkers
 • Vitale en veerkrachtige medewerkers 
 • Geëngageerde medewerkers 
 • Zelfsturende teams 
 • Aantrekkelijke werkgever 

Wenst u de uitgebreide missie & visie tekst te lezen, ga naar onze Downloads pagina.