Bestuur

De Raad van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid op voor de werking van de dienst, keurt de rekeningen en begroting goed, bewaakt de werking in functie van de doelstellingen van de dienst, vertegenwoordigt en verbindt de dienst bij alle rechtshandelingen, delegeert de leiding van de dienst aan de directeur en adviseert de leiding. 

In de Raad van Bestuur zijn naast professionelen ook ouders vertegenwoordigd, die mee het beleid van onze thuisbegeleidingsdienst bepalen. Hieronder geven we een overzicht van de leden van de Raad van Bestuur in 2021:

  • Voorzitter: Prof. Dr. Herbert Roeyers (hoogleraar UGent)
  • Secretaris: Christa Heyse (directeur COS Gent)
  • Penningmeester: Tom Guns (economist)
  • Leden: Lieve Hoste (juriste), Christopher Vanderstraeten (bedrijfsmanager), Jan Demeulenaere (kinderpsychiater), Nele Daem (juriste), Frederik Werbrouck (pedagogisch directeur), Martine Van Grimberghe (psychologe).

Danny Aelvoet, algemeen directeur Tanderuis vzw, organiseert de vergaderingen met een frequentie van 4 tot 5 maal per jaar.