Collectieve inspraak

Wij vinden de mening van onze gebruiker enorm waardevol, en wensen die graag mee te nemen om in de toekomst een kwaliteitsvol aanbod te blijven garanderen.

Dit organiseren we via:

  • Permanente en systematische evaluaties van thuisbegeleiding en elke activiteit van overbruggingshulp en kennisdeling;
  • ideeënboxen op evenementen;
  • een permanente suggestie-box in onze ASStheek, onthaal- en informatiecentrum Autisme;
  • een vaste vraag & antwoord-rubriek in onze nieuwsbrief;
  • uw mening’ button op onze website.

De resultaten van de evaluaties worden gebundeld, besproken en als actiepunten opgenomen in de jaarlijkse kwaliteitsplanning.