Werkingsmiddelen

Omzetting van personeelspunten naar werkingsmiddelen (2021).

Het uitgangspunt van de personeelsplanning van Tanderuis vzw is streven naar maximale inzet van personeelsmiddelen zodat ook maximaal gezinnen kunnen begeleid worden. De wetgeving Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (‘RTH’) maakt mogelijk dat niet ingezette personeelspunten omgezet worden naar werkingsmiddelen met een maximum van 3%.

De waarde van een personeelspunt werd bepaald door het VAPH en is gekoppeld aan de index voor werkingstoelagen. Als blijkt dat er personeelspunten niet ingezet kunnen worden (bvb door afwezigheid van een medewerker op het einde van het jaar), dan worden de punten omgezet naar werkingsmiddelen.

Deze extra werkingsmiddelen worden dan ingezet voor uitvoering klimaatplan.