Jaarprogramma

In onderstaand jaarprogramma vindt u een overzicht van alle activiteiten die wij, naast onze kerntaak thuisbegeleiding, aanbieden aan personen met autisme en hun familie, wonend in de provincie Oost-Vlaanderen. We streven er naar om zoveel als mogelijk deze activiteiten fysiek te laten doorgaan tenzij anders vermeld. Als dit door de coronamaatregelen die op dat moment geldend zijn, niet kan, wordt dit zeker tijdig gecommuniceerd naar de deelnemers. Indien haalbaar bieden we dan een online alternatief aan.

Professionelen die een beroep willen doen op onze dienst, verwijzen we graag naar outreach.

Deze activiteiten worden enkel onder RTH georganiseerd

Augustus 2021

September 2021

Oktober 2021

Datum Omschrijving Organisatie Doelgroep
01/10/2021 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Grootouders
01/10/2021 Atelier Crea voor volwassenen Vrijetijdswerking 18+
01/10/2021 Uitwisselingsavond: Buitengewoon buitengewoon Infoavond Ouders van een persoon met (een vermoeden van) ASS
04/10/2021 oudercursus adolescentenwerking Cursussen Ouders jongeren 12 - 16 jaar
06/10/2021 Brussenspelnamiddagen Brussenwerking Brussen 1e - 6e leerjaar
13/10/2021 Spelcontact geannuleerd Cursussen Kinderen 4e - 6e leerjaar
14/10/2021 Vorming module 3: Executieve functies Vrijwilligerswerking Vrijwilligers
14/10/2021 so you think you can wash Cursussen 18+
15/10/2021 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Grootouders
16/10/2021 TapASS begeleide wandeling Vrijetijdswerking 40+
18/10/2021 oudercursus adolescentenwerking Cursussen Ouders jongeren 12 - 16 jaar
19/10/2021 Toonmoment: 'De Wereld in mijn hoofd' regionaal Infoavond Ouders, grootouders, brussen (min 14 jaar)
20/10/2021 Brussen kleuteractiviteit "Op avontuur met Odette" Brussenwerking Brussen 2e en 3e kleuterklas
22/10/2021 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Grootouders
25/10/2021 oudercursus adolescentenwerking Cursussen Ouders jongeren 12 - 16 jaar
27/10/2021 Atelierreeks: Knutselen najaar Vrijetijdswerking 6 - 13 jaar
27/10/2021 Spelcontact geannuleerd Cursussen Kinderen 4e - 6e leerjaar
28/10/2021 so you think you can wash Cursussen 18+
29/10/2021 TabASSco: Bowlen Vrijetijdswerking 12 - 18 jaar
30/10/2021 Hobbyclub Gezelschapsspelen reeks 2 Vrijetijdswerking 14+
30/10/2021 Hobbyclub Koken reeks 2 Vrijetijdswerking 14+

November 2021

December 2021