Jaarprogramma

In onderstaand jaarprogramma vindt u een overzicht van alle activiteiten die wij, naast onze kerntaak thuisbegeleiding, aanbieden aan personen met autisme en hun familie, wonend in de provincie Oost-Vlaanderen. We streven er naar om zoveel als mogelijk deze activiteiten fysiek te laten doorgaan tenzij anders vermeld. Als dit door de coronamaatregelen die op dat moment geldend zijn, niet kan, wordt dit zeker tijdig gecommuniceerd naar de deelnemers. Indien haalbaar bieden we dan een online alternatief aan.

Professionelen die een beroep willen doen op onze dienst, verwijzen we graag naar outreach.

Deze activiteiten worden enkel onder RTH georganiseerd

Mei 2023

Juni 2023

Juli 2023

Datum Omschrijving Organisatie Doelgroep
03/07/2023 splASSch Vroegbegeleiding Vlaamse Ardennen nieuw Kampen 3 - 6 jaar
03/07/2023 SplASSchkamp Kinderwerking 3-7 juli nieuw Kampen Kinderen van 6 tot 12 jaar met ASS en een normale begaafdheid
03/07/2023 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Brussen 1e - 3e leerjaar
04/07/2023 splASSch Vroegbegeleiding Vlaamse Ardennen nieuw Kampen 3 - 6 jaar
04/07/2023 SplASSchkamp Kinderwerking 3-7 juli nieuw Kampen Kinderen van 6 tot 12 jaar met ASS en een normale begaafdheid
04/07/2023 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Brussen 1e - 3e leerjaar
05/07/2023 splASSch Vroegbegeleiding Vlaamse Ardennen nieuw Kampen 3 - 6 jaar
05/07/2023 SplASSchkamp Kinderwerking 3-7 juli nieuw Kampen Kinderen van 6 tot 12 jaar met ASS en een normale begaafdheid
05/07/2023 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Brussen 1e - 3e leerjaar
06/07/2023 splASSch Vroegbegeleiding Vlaamse Ardennen nieuw Kampen 3 - 6 jaar
06/07/2023 SplASSchkamp Kinderwerking 3-7 juli nieuw Kampen Kinderen van 6 tot 12 jaar met ASS en een normale begaafdheid
06/07/2023 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Brussen 1e - 3e leerjaar
07/07/2023 splASSch Vroegbegeleiding Vlaamse Ardennen nieuw Kampen 3 - 6 jaar
07/07/2023 SplASSchkamp Kinderwerking 3-7 juli nieuw Kampen Kinderen van 6 tot 12 jaar met ASS en een normale begaafdheid
07/07/2023 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Brussen 1e - 3e leerjaar
10/07/2023 splASSch Adolescentenwerking Kampen 12 - 18 jaar
10/07/2023 splASSchkamp Kinderwerking 10-14 juli Kampen Kinderen met autisme en een normale intelligentie, 6 - 12 jaar
11/07/2023 splASSch Adolescentenwerking Kampen 12 - 18 jaar
11/07/2023 splASSchkamp Kinderwerking 10-14 juli Kampen Kinderen met autisme en een normale intelligentie, 6 - 12 jaar
12/07/2023 splASSch Adolescentenwerking Kampen 12 - 18 jaar
12/07/2023 splASSchkamp Kinderwerking 10-14 juli Kampen Kinderen met autisme en een normale intelligentie, 6 - 12 jaar
12/07/2023 loebASS volwassenen regio Gent Vrijetijdswerking 18+
13/07/2023 splASSch Adolescentenwerking Kampen 12 - 18 jaar
13/07/2023 splASSchkamp Kinderwerking 10-14 juli Kampen Kinderen met autisme en een normale intelligentie, 6 - 12 jaar
14/07/2023 splASSch Adolescentenwerking Kampen 12 - 18 jaar
14/07/2023 splASSchkamp Kinderwerking 10-14 juli Kampen Kinderen met autisme en een normale intelligentie, 6 - 12 jaar

Augustus 2023

September 2023

Oktober 2023

Datum Omschrijving Organisatie Doelgroep
02/10/2023 Gespreksavond bezoekouderwerking: autisme en agressie Bezoekouderwerking Ouders (en eventueel grootouders)
04/10/2023 loebASS volwassenen Regio Aalst- Dendermonde regionaal Vrijetijdswerking 18+
05/10/2023 Cursus: socra(u)tische gespreksmethode voor ouders of partners Cursussen Ouders en partners van een volwassene met autisme
06/10/2023 Basiscursus autisme voor grootouders (in Melle) Grootouderwerking Grootouders van een kleinkind met autisme
09/10/2023 Basiscursus autisme voor grootouders (in Eeklo) regionaal Grootouderwerking Grootouders van een kleinkind met autisme
09/10/2023 Oudercursus adolescentenwerking najaar regionaal Cursussen Ouders jongeren 12 - 16 jaar
13/10/2023 Basiscursus autisme voor grootouders (in Melle) Grootouderwerking Grootouders van een kleinkind met autisme
14/10/2023 tapASS: Wandeling Vrijwilligerswerking 18-65j (ex-)cliënten in begeleiding
16/10/2023 NIEUW! Ouders samen op weg (najaar) Bezoekouderwerking Ouders
19/10/2023 Cursus: socra(u)tische gespreksmethode voor ouders of partners Cursussen Ouders en partners van een volwassene met autisme
20/10/2023 Basiscursus autisme voor grootouders (in Melle) Grootouderwerking Grootouders van een kleinkind met autisme
23/10/2023 Basiscursus autisme voor grootouders (in Eeklo) regionaal Grootouderwerking Grootouders van een kleinkind met autisme
23/10/2023 REGIOnaal! Gespreksnamiddagen: vrouwen met autisme 18+
23/10/2023 Oudercursus adolescentenwerking najaar regionaal Cursussen Ouders jongeren 12 - 16 jaar
25/10/2023 Atelierreeks: Knutselen najaar 2023 Vrijetijdswerking Kinderen met autisme en een normale intelligentie, 6 - 12 jaar
25/10/2023 loebASS volwassen regio Gent Vrijetijdswerking 18+
28/10/2023 Hobbyclub gezelschapsspelen reeks 2 Vrijetijdswerking 14 +
28/10/2023 Hobbyclub koken reeks 2 online Vrijetijdswerking 14 +
30/10/2023 tabASSco: Lasershooten Vrijetijdswerking 12 - 18 jaar

November 2023

December 2023