Jaarprogramma

In onderstaand jaarprogramma vindt u een overzicht van alle activiteiten die wij, naast onze kerntaak thuisbegeleiding, aanbieden aan personen met autisme en hun familie, wonend in de provincie Oost-Vlaanderen. We streven er naar om zoveel als mogelijk deze activiteiten fysiek te laten doorgaan tenzij anders vermeld. Als dit door de coronamaatregelen die op dat moment geldend zijn, niet kan, wordt dit zeker tijdig gecommuniceerd naar de deelnemers. Indien haalbaar bieden we dan een online alternatief aan.

Professionelen die een beroep willen doen op onze dienst, verwijzen we graag naar outreach.

Deze activiteiten worden enkel onder RTH georganiseerd

Oktober 2021

November 2021

December 2021