Jaarprogramma

In onderstaand jaarprogramma vindt u een overzicht van alle activiteiten die wij, naast onze kerntaak thuisbegeleiding, aanbieden aan personen met autisme en hun familie, wonend in de provincie Oost-Vlaanderen. Het ruime en aantrekkelijke aanbod bestaat uit onder andere cursussen, gespreksavonden, infoavonden, vrijetijdsaanbod en kampen die ook regionaal georganiseerd worden. Gebruikers zijn vrij om zich ook in te schrijven voor activiteiten die doorgaan buiten hun eigen woonregio. Inschrijvingen is niet vrijblijvend. Bij laattijdige annulatie of afwezigheid zal de aangekondigde totale kostprijs toch aangerekend worden. De vermelde kostprijs is jaarlijks indexeerbaar.

Professionelen die een beroep willen doen op onze dienst, verwijzen we graag naar outreach.
In 2024 is het aanbod Kaartje van Guus wel toegankelijk voor professionelen.

Deze activiteiten worden enkel onder RTH georganiseerd.

December 2023

Januari 2024

Februari 2024

Datum Omschrijving Organisatie Regio
02/02/2024 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Gent
05/02/2024 Atelierreeks: Percussie en ritme workshop Vrijetijdswerking Gent
05/02/2024 Oudercursus adolescentenwerking Cursussen Zuid-Oost-Vlaanderen
05/02/2024 Gespreksavond bezoekouderwerking: Autisme en zintuiglijke gewaarwording Bezoekouderwerking Gent
07/02/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (peuter/1e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
07/02/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (2e/3e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
07/02/2024 Atelierreeks: Knutselen - voorjaar 2024 Vrijetijdswerking Gent
08/02/2024 Boekvoorstelling "Het kaartje van Guus": de diagnose ASS en het belang van psycho-educatie. Infoavond Zuid-Oost-Vlaanderen
09/02/2024 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Gent
09/02/2024 Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet nieuw Cursussen Gent
10/02/2024 tapASS: gezelschapsspelletjes Vrijetijdswerking Gent
10/02/2024 Hobbyclub koken (reeks 1) Vrijetijdswerking Zuid-Oost-Vlaanderen
12/02/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Meetjesland
13/02/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Meetjesland
13/02/2024 tabASSco: stadsspel Vrijwilligerswerking Waas en Dender
14/02/2024 Atelierreeks: Wobbelturnen - groep 1 Vrijetijdswerking Meetjesland
14/02/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Meetjesland
14/02/2024 Atelierreeks: Wobbelturnen - groep 2 Vrijetijdswerking Meetjesland
15/02/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Meetjesland
16/02/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Meetjesland
17/02/2024 Atelierreeks: Poëzie nieuw Vrijetijdswerking Gent
19/02/2024 Atelierreeks: Percussie en ritme workshop Vrijetijdswerking Gent
19/02/2024 Oudercursus adolescentenwerking Cursussen Zuid-Oost-Vlaanderen
20/02/2024 Gespreksnamiddagen: vrouwen met autisme (reeks 2)
20/02/2024 Boekvoorstelling "Het kaartje van Guus": de diagnose ASS en het belang van psycho-educatie. Infoavond Waas en Dender
21/02/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Gent
21/02/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (peuter/1e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
21/02/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (2e/3e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
22/02/2024 Filmavond: 3 documentaires over kinderen met autisme en een normale begaafdheid nieuw Infomoment Gent
23/02/2024 Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet nieuw Cursussen Gent
23/02/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Waas en Dender
24/02/2024 Atelierreeks: Wobbelturnen: groep 1 Vrijetijdswerking Waas en Dender
24/02/2024 Atelierreeks: Poëzie nieuw Vrijetijdswerking Gent
24/02/2024 Atelierreeks: Wobbelturnen: groep 2 Vrijetijdswerking Waas en Dender
24/02/2024 Hobbyclub gezelschapsspelen (reeks 1) Vrijetijdswerking Gent
24/02/2024 Hobbyclub koken (reeks 1) Vrijetijdswerking Gent
26/02/2024 Boekvoorstelling "Het kaartje van Guus": de diagnose ASS en het belang van psycho-educatie. Infoavond Meetjesland
28/02/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Gent
28/02/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (peuter/1e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
28/02/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (2e/3e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
29/02/2024 Nieuw! Mijn partner heeft autisme Bezoekouderwerking Gent

Maart 2024

Datum Omschrijving Organisatie Regio
01/03/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Waas en Dender
02/03/2024 Atelierreeks: Poëzie nieuw Vrijetijdswerking Gent
04/03/2024 Atelierreeks: Percussie en ritme workshop Vrijetijdswerking Gent
04/03/2024 Oudercursus adolescentenwerking Cursussen Zuid-Oost-Vlaanderen
06/03/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (peuter/1e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
06/03/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (2e/3e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
06/03/2024 tabASSco: bowlen Vrijetijdswerking Zuid-Oost-Vlaanderen
07/03/2024 Autisme en vrije tijd Grootouderwerking Gent
07/03/2024 Cursus: socra(u)tische gespreksmethode Cursussen Meetjesland
08/03/2024 tapASS: tapASScafé Waas en Dender
09/03/2024 Atelierreeks: Poëzie nieuw Vrijetijdswerking Gent
09/03/2024 Hobbyclub koken (reeks 1) Vrijetijdswerking Zuid-Oost-Vlaanderen
11/03/2024 Boekvoorstelling "Het kaartje van Guus": de diagnose ASS en het belang van psycho-educatie. Infoavond Gent
13/03/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Gent
13/03/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (peuter/1e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
13/03/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (2e/3e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
15/03/2024 Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet nieuw Cursussen Gent
15/03/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Waas en Dender
18/03/2024 Atelierreeks: Percussie en ritme workshop Vrijetijdswerking Gent
18/03/2024 Oudercursus adolescentenwerking Cursussen Zuid-Oost-Vlaanderen
19/03/2024 Gespreksnamiddagen: vrouwen met autisme (reeks 2)
20/03/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (peuter/1e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
20/03/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (2e/3e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
20/03/2024 Levend verlies bij ouders Bezoekouderwerking Gent
21/03/2024 Cursus: socra(u)tische gespreksmethode Cursussen Meetjesland
21/03/2024 Nieuw! Mijn partner heeft autisme Bezoekouderwerking Gent
26/03/2024 LoebASS Vrijetijdswerking Meetjesland
27/03/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Gent
27/03/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (peuter/1e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
27/03/2024 Griefelen: van spanning naar ontspanning (2e/3e kleuterklas) nieuw Vroegbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen
27/03/2024 Atelierreeks: Knutselen - voorjaar 2024 Vrijetijdswerking Gent
27/03/2024 Levend verlies bij ouders Bezoekouderwerking Gent
28/03/2024 Cursus: socra(u)tische gespreksmethode Cursussen Meetjesland
29/03/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Waas en Dender
30/03/2024 Hobbyclub gezelschapsspelen (reeks 1) Vrijetijdswerking Gent
30/03/2024 Hobbyclub koken (reeks 1) Vrijetijdswerking Gent

April 2024

Datum Omschrijving Organisatie Regio
02/04/2024 splASSch Vroegbegeleiding Vroegbegeleiding Gent
03/04/2024 splASSch Vroegbegeleiding Vroegbegeleiding Gent
03/04/2024 Atelierreeks: Wobbelturnen - groep 1 Vrijetijdswerking Meetjesland
03/04/2024 Atelierreeks: Wobbelturnen - groep 2 Vrijetijdswerking Meetjesland
04/04/2024 splASSch Vroegbegeleiding Vroegbegeleiding Gent
05/04/2024 splASSch Vroegbegeleiding Vroegbegeleiding Gent
08/04/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
09/04/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
10/04/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
11/04/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
12/04/2024 Brussencursus -9 jaar Brussenwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
12/04/2024 tabASSco: stadsspel Vrijetijdswerking Gent
17/04/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Gent
17/04/2024 Levend verlies bij ouders Bezoekouderwerking Gent
18/04/2024 Cursus: socra(u)tische gespreksmethode Cursussen Meetjesland
19/04/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Waas en Dender
19/04/2024 tapASS: bioscoop Vrijetijdswerking Gent
20/04/2024 Hobbyclub koken (reeks 1) Vrijetijdswerking Zuid-Oost-Vlaanderen
23/04/2024 Gespreksnamiddagen: vrouwen met autisme (reeks 2)
24/04/2024 Oudercursus kinderwerking Cursussen Gent
25/04/2024 Cursus: socra(u)tische gespreksmethode Cursussen Meetjesland
25/04/2024 Oudercursus adolescentenwerking Cursussen Zuid-Oost-Vlaanderen
25/04/2024 Nieuw! Mijn partner heeft autisme Bezoekouderwerking Gent
27/04/2024 Hobbyclub gezelschapsspelen (reeks 1) Vrijetijdswerking Gent
27/04/2024 Hobbyclub koken (reeks 1) Vrijetijdswerking Gent
29/04/2024 Oudercursus adolescentenwerking Cursussen Zuid-Oost-Vlaanderen
30/04/2024 LoebASS Vrijetijdswerking Meetjesland
30/04/2024 Gespreksavond bezoekouderwerking: Over motivatie en autisme Bezoekouderwerking Gent

Mei 2024

Juni 2024

Juli 2024

Datum Omschrijving Organisatie Regio
01/07/2024 Brussen tweedaagse 12-18 jaar Brussenwerking Gent
02/07/2024 Brussen tweedaagse 12-18 jaar Brussenwerking Gent
03/07/2024 tabASSco: hoogteparcours en hindernissenparcours Vrijetijdswerking
04/07/2024 splASSchkamp Kinderwerking Kampen
05/07/2024 splASSchkamp Kinderwerking Kampen
08/07/2024 splASSch Adolescentenwerking Kampen Gent
08/07/2024 SplASSch Vroegbegeleiding Kampen Meetjesland
08/07/2024 splASSchkamp Kinderwerking Kampen Zuid-Oost-Vlaanderen
08/07/2024 Brussencursus -12 jaar Brussenwerking Gent
09/07/2024 splASSch Adolescentenwerking Kampen Gent
09/07/2024 SplASSch Vroegbegeleiding Kampen Meetjesland
09/07/2024 splASSchkamp Kinderwerking Kampen Zuid-Oost-Vlaanderen
09/07/2024 Brussencursus -12 jaar Brussenwerking Gent
10/07/2024 splASSch Adolescentenwerking Kampen Gent
10/07/2024 SplASSch Vroegbegeleiding Kampen Meetjesland
10/07/2024 splASSchkamp Kinderwerking Kampen Zuid-Oost-Vlaanderen
10/07/2024 Brussencursus -12 jaar Brussenwerking Gent
11/07/2024 splASSch Adolescentenwerking Kampen Gent
11/07/2024 SplASSch Vroegbegeleiding Kampen Meetjesland
11/07/2024 splASSchkamp Kinderwerking Kampen Zuid-Oost-Vlaanderen
11/07/2024 Brussencursus -12 jaar Brussenwerking Gent
11/07/2024 LoebASS (voorjaar) nieuw Vrijetijdswerking Gent
12/07/2024 splASSch Adolescentenwerking Kampen Gent
12/07/2024 SplASSch Vroegbegeleiding Kampen Meetjesland
12/07/2024 splASSchkamp Kinderwerking Kampen Zuid-Oost-Vlaanderen
12/07/2024 Brussencursus -12 jaar Brussenwerking Gent
15/07/2024 splASSsch kamp Kinderwerking Kinderwerking Waas en Dender
16/07/2024 splASSsch kamp Kinderwerking Kinderwerking Waas en Dender
17/07/2024 splASSsch kamp Kinderwerking Kinderwerking Waas en Dender
18/07/2024 splASSsch kamp Kinderwerking Kinderwerking Waas en Dender
19/07/2024 splASSsch kamp Kinderwerking Kinderwerking Waas en Dender

Augustus 2024

September 2024

Oktober 2024

Datum Omschrijving Organisatie Regio
02/10/2024 Atelierreeks: Popart schilderij Vrijetijdswerking Waas en Dender
03/10/2024 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
07/10/2024 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Gent
07/10/2024 Ouders samen op weg Bezoekouderwerking Gent
08/10/2024 Gespreksavond bezoekouderwerking: "Dat moet je gewoon loslaten." ?!?? Bezoekouderwerking Gent
10/10/2024 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
10/10/2024 Gespreksnamiddagen: vrouwen met autisme (reeks 1)
12/10/2024 tapASS: herfstwandeling Vrijetijdswerking Gent
12/10/2024 Hobbyclub koken (reeks 2) Vrijetijdswerking Zuid-Oost-Vlaanderen
14/10/2024 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Gent
15/10/2024 LoebASS Vrijetijdswerking Zuid-Oost-Vlaanderen
15/10/2024 LoebASS (najaar) Vrijetijdswerking Gent
16/10/2024 tabASSco: muurklimmen Vrijetijdswerking Zuid-Oost-Vlaanderen
17/10/2024 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
21/10/2024 Ouders samen op weg Bezoekouderwerking Gent
22/10/2024 Gespreksnamiddagen: vrouwen met autisme Cursussen
23/10/2024 Atelierreeks: Knutselen - najaar 2024 Vrijetijdswerking Gent
23/10/2024 Atelierreeks: Popart schilderij Vrijetijdswerking Waas en Dender
24/10/2024 Basiscursus autisme voor grootouders Grootouderwerking Zuid-Oost-Vlaanderen
26/10/2024 Hobbyclub gezelschapsspelen (reeks 2) Vrijetijdswerking Gent
26/10/2024 Hobbyclub koken (reeks 2) Vrijetijdswerking Gent
28/10/2024 tabASSco: escaperoom Vrijetijdswerking Gent

November 2024

December 2024