Tanderuis VZW

De naam Tanderuis verwijst naar 'het andere huis' of 'een open huis voor mensen die anders zijn'. We hebben ervoor gekozen om het woord autisme niet in onze roepnaam te laten weerklinken, wel willen we het UNIEK zijn van onze doelgroep  benadrukken.

Als erkende RTH-dienst (VAPH) bieden we zorg aan personen met autisme van 0 tot 65 jaar binnen de regio Oost-Vlaanderen.  We hebben doorheen de jaren heen een sterke expertise opgebouwd op vlak van autisme en gezinsbegeleiding. 

Thuisbegeleiding is onze kerntaak.  Daarnaast zetten we ook sterk in op verschillende vormen van overbruggingshulp. Zo kunnen personen met autisme en hun omgeving, zowel in als los van hun wachttijd op individuele thuisbegeleiding, reeds genieten van ons ruimer rechtstreeks toegankelijk aanbod. 

Tanderuis vzw wil vanuit zijn positie als autisme-specifiek expertisecentrum zijn kennis met betrekking tot autisme verspreiden en het autismebewustzijn in de maatschappij vergroten met als doel bij te dragen tot een autismevriendelijke samenleving.

Tanderuis is een vereniging zonder winstoogmerk.

#samentegencorona update 19 oktober

Het was nog niet lang geleden dat u van ons hoorde, echter de veiligheidsmaatregelen, gecommuniceerd door de overheid op vrijdag 16 oktober 2020, dwongen ons om alweer bij te sturen in functie van de ‘algemene volksgezondheid’. De bijsturingen gaan in vanaf 21 oktober tot 30 november 2020.