Tanderuis VZW

De naam Tanderuis verwijst naar 'het andere huis' of 'een open huis voor mensen die anders zijn'. We hebben ervoor gekozen om het woord autisme niet in onze roepnaam te laten weerklinken, wel willen we het UNIEK zijn van onze doelgroep  benadrukken.

Als erkende RTH-dienst (VAPH) bieden we zorg aan personen met autisme van 0 tot 65 jaar binnen de regio Oost-Vlaanderen.  We hebben doorheen de jaren heen een sterke expertise opgebouwd op vlak van autisme en gezinsbegeleiding. 

Thuisbegeleiding is onze kerntaak.  Daarnaast zetten we ook sterk in op verschillende vormen van overbruggingshulp. Zo kunnen personen met autisme en hun omgeving, zowel in als los van hun wachttijd op individuele thuisbegeleiding, reeds genieten van ons ruimer rechtstreeks toegankelijk aanbod. 

Tanderuis vzw wil vanuit zijn positie als autisme-specifiek expertisecentrum zijn kennis met betrekking tot autisme verspreiden en het autismebewustzijn in de maatschappij vergroten met als doel bij te dragen tot een autismevriendelijke samenleving.

Tanderuis is een vereniging zonder winstoogmerk.

#samentegencorona update 8 december

De Sint is net het land uit, echter heeft Hij corona niet in ‘de zak’ meegenomen. Dit betekent dat wij vanuit Tanderuis, gezien er ook geen richtlijnen vanuit de overheid of het VAPH, onze manier van werken alvast behouden tot en met 15 januari 2021.