Overbruggingshulp

Overbruggingshulp is… 
een divers aanbod aan ondersteuningsvormen voor kinderen, jongeren, volwassenen met autisme en hun netwerk. 

Tanderuis vzw kiest ervoor om naast zijn kernopdracht ‘thuisbegeleiding’, sterk in te zetten op verschillende vormen van overbruggingshulp. Een mooi gevarieerd zorgaanbod waarmee we meer personen met autisme kunnen bereiken.

Overbruggingshulp is toegankelijk voor iedereen. We proberen hiermee  tegemoet te komen aan noden tijdens de wachttijd, maar hieraan kan ook deelgenomen worden tijdens, na en los van de individuele thuisbegeleiding. 

Meer informatie hierover vindt u in ons jaarprogramma.