Bezoekouderwerking

Bezoekouders zijn ervaringsdeskundigen. Als ouder leven ze dag in, dag uit met een kind met autisme. Ze kunnen zich gemakkelijk in andermans verhaal inleven omdat zoveel gelijklopend is. Daarnaast hebben ze reeds een hulpverleningstraject bij Tanderuis vzw afgelegd.

Bezoekouders zijn er om te luisteren. Dit doen ze zonder te oordelen of te veroordelen. Zo vormt de bezoekouderwerking een emotionele aanvulling op de professionele hulpverlening.

We maken een onderscheid tussen:

  • Individuele gesprekken: een bezoekouder komt bij het gezin thuis. Hij/zij biedt daar een luisterend oor aan en er kunnen ervaringen en tips uitgewisseld worden.
  • Collectieve info- en gespreksavonden: ouders worden rond een vooraf bepaald thema met elkaar in contact gebracht. Meestal wordt er gestart met een informatief gedeelte, waarna een uitwisselingsmoment volgt met andere ouders, dit onder begeleiding van een bezoekouder.

Voor wie?

  • Gezinnen met een kind, adolescent of volwassene met autisme
  • Wonend in Oost-Vlaanderen

Praktisch?