Tanderwonen

Tanderuis ondersteunt burgerinitiatieven waar ouders zich verenigen om een woonst voor hun jongvolwassene met autisme te vinden.  

Momenteel zijn er 2 woonzorgprojecten lopende in regio Meetjesland en regio Gent. 

Tijdens de voorbereidende vergaderingen met de oudergroep wordt autisme specifieke kennis en expertise ingebracht om het woonzorgproject te laten uitgroeien tot een thuis voor een kleine groep jongvolwassenen met autisme. 

In het woonzorgproject zelf bestaat de ondersteuning vanuit Tanderuis uit: de individuele ondersteuning en begeleiding van elke bewoner, de ondersteuning in groep d.m.v. permanentie op regelmatige tijdstippen, de communicatie tussen de bewoners tijdens bewonersvergaderingen,…. Het accent ligt op zo veel mogelijk autonomie voor de persoon met autisme, met oog voor het groepsgebeuren.

Voor wie?

  • Voor jongvolwassenen met autisme en hun ouders/netwerk
  • Binnen alle eerstelijnszones van Oost-Vlaanderen

Praktisch?

Met vragen kan u terecht bij de directiemedewerker van het volwassenenteam l.heirbaut@thuisbegeleidingautisme.be.