Vrijwilligers

Het zijn helpende handen die we niet meer kunnen missen! Dankjewel aan allen!

Word jij ook een held zonder cape?

Binnen Tanderuis voeren we een actief vrijwilligersbeleid. Momenteel hebben we een 60-tal actieve vrijwilligers, die zich inzetten op verschillende terreinen binnen onze werking.

Tandermaatje

Een Tandermaatje is een vrijwilliger die op regelmatige basis langsgaat bij een cliënt thuis om de vrije tijd van de persoon met autisme in te vullen. Dit kan zeer gevarieerd zijn en aangepast aan de noden van de cliënt en de mogelijkheden van de vrijwilliger:

 • specifieke oppas voor jonge kinderen met autisme
 • aanbieden van aangepaste vrijetijdsactiviteiten 
  • sport & spel
  • naar de film gaan
  • iets gaan drinken
  • een wandeling
  • introductie in jeugdbeweging of club
  • samen koken
 • tijdelijke ondersteuning bij de organisatie van schooltaken
 • ondersteuning bij het (leren van) boodschappen doen, kamer opruimen,…

gASStvrij

Dit project werd in het leven geroepen vanuit de ervaring dat gezinnen met een persoon met autisme (= het gASStje) het vaak moeilijker hebben om een netwerk rondom hen op te bouwen waarop ze beroep kunnen doen.

Binnen gASStvrij beogen we een pool van gASStgezinnen aan te leggen. Dit zijn sociaal ingestelde gezinnen, die het fijn vinden om anderen af en toe te helpen en die een gezonde interesse hebben in autisme.

Deze gASStgezinnen laten een gASStje op vooraf afgesproken momenten (dag, weekend of aantal vakantiedagen) in hun gezin verblijven zodat de ouders de tijd hebben om hun batterijen op te laden en even “autisme-vrij” zijn.

splASSh-kampwerking

De thuisbegeleiders organiseren samen met een aantal gemotiveerde vrijwilligers autismevriendelijke kampen tijdens verschillende schoolvakanties.

Vrijetijdswerking

Hoewel vrije tijd voor veel mensen gelijk staat aan rust en ontspanning, veronderstelt het invullen van de vrije tijd diverse vaardigheden die voor mensen met autisme net moeilijk zijn.

Het reguliere aanbod is vaak niet afgestemd op de noden. Om aan deze drempels tegemoet te komen, werkte Tanderuis over de jaren heen een vrijetijdsaanbod voor verschillende leeftijden uit. Dit aanbod wordt steeds ondersteund door vrijwilligers. Deze activiteiten gaan meestal door op de dienst in Melle.

 • Kookworkshops
 • Improvisatietheater
 • Beeldhouwen

Brussenwerking

De broer- en zussenwerking wil de aandacht vestigen op de BRUS (= BRoer of zUS) van een kind met autisme. Vrijwilligers worden ingeschakeld om de activiteiten te helpen begeleiden. 

Spelcontact

Spelnamiddagen voor kinderen met autisme van het 4e tot het 6e leerjaar. Ook hier worden vrijwilligers ingezet om de activiteiten te helpen begeleiden. 

Bezoekouderwerking

Bezoekouders zijn ervaringsdeskundigen. Als ouder leven ze dag in, dag uit met een kind met autisme. Ze kunnen zich gemakkelijk in andermans verhaal inleven omdat zoveel gelijklopend is. Daarnaast hebben ze reeds een hulpverleningstraject bij Tanderuis vzw afgelegd. Bezoekouders zijn eveneens vrijwilligers. 

ASStheek

Dit is het onthaal- en informatiecentrum op de dienst in Melle. Deze bibliotheek wordt opengehouden door vrijwilligers.

Administratie

Vrijwilligers zijn ook welkom om administratieve taken op te nemen op ons secretariaat in Melle. 

Wat bieden wij aan onze vrijwilligers

 • Vormingen en informatie over autisme
 • Gratis lidmaatschap van de ASStheek
 • Leuke, leerrijke en verrijkende ervaring
 • Ondersteuning en coaching
 • Vrijwilligerswerk in jouw regio en op momenten die jij aangeeft
 • Vrijwilligersstatuut en verzekering
 • Forfaitaire onkostenvergoeding
 • Kilometervergoeding

Wat verwachten we van onze vrijwilligers

 • Voorkennis van autisme is niet noodzakelijk, interesse in autisme is voldoende
 • Enthousiast, empathisch, flexibel, creatief en gemotiveerd zijn
 • Voor het werkingsaspect Tandermaatje, een engagement van 1 jaar en het bijhouden van (beperkte) administratie
 • Voor de andere werkingsaspecten een engagement per activiteit 
 • Je wordt verwacht op 3 basisvormingen
 • Je wordt verwacht op minimum 1 uitwisselingsmoment per jaar

Contact

Contacteer Nele Van Rie voor meer informatie.