Grootouderwerking

Grootouders willen hun kind – als ouder van een kind met autisme – bijstaan, maar weten niet altijd op welke manier ze dit best doen.

  • Waar en met wie kunnen zij praten over de vreugdes en zorgen zonder iemand te veel te belasten?
  • Op welke manier kunnen grootouders inzichten opdoen zodat ze hun kinderen kunnen ondersteunen in hun bijzondere opvoedingstaak?

Het is goed dat ze herkenning vinden bij anderen, maar ook erkenning voor wat ze doen. Hiervoor organiseert Tanderuis vzw een viertal keer per jaar thema gebonden uitwisselingsmomenten en een basiscursus autisme onder leiding van ervaren thuisbegeleiders. 

Voor wie?

  • Grootouders van een kleinkind met autisme
  • Ouders zijn welkom samen met de grootouders
  • Wonend in Oost-Vlaanderen

Wat?

  • Grootouderactiviteiten
  • Grootoudercursus

Praktisch?