Communicatie

Met deze loketfunctie willen we dichter bij de cliënt een open huis creëren. Door nabij de gezinnen te zijn, hopen we de drempel ‘afstand’ weg te werken.

BEZOEK PAGINA

Tanderuis Nabij