april 2020

Corona update 8 mei

Vanaf 4 mei zijn er maatschappelijk versoepelende corona-maatregelen van kracht. Ook binnen Tanderuis hebben we nagedacht over hoe we in het kader van deze versoepeling de zorgcontinuïteit kunnen blijven garanderen.