Liga Autisme Vlaanderen

Op 1 oktober 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht door de 4 Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme: Tanderuis, Het Raster, Victor en Limburgse Stichting Autisme. 

Er is al jaren een zeer goede samenwerking tussen onze provinciale diensten, maar een veranderend zorglandschap en het gevoel van ‘samen kunnen we meer’, zette ons ertoe aan dit nieuw initiatief in het leven te roepen. 

De Liga Autisme Vlaanderen heeft als belangrijkste doelen: 

  1. Het belang van autisme-specifieke hulpverlening in Vlaanderen blijven onderstrepen. De keuze om doelgroepspecifiek te werken is tegenwoordig immers minder vanzelfsprekend dan vroeger. De Liga Autisme Vlaanderen geeft de thuisbegeleidingsdiensten autisme een eensgezinde en krachtigere stem naar overheden toe. 
  2. Vernieuwende Vlaanderen-brede projecten realiseren rondom autisme. Het gaat enerzijds om projecten die vernieuwend zijn en omwille van workload niet haalbaar zijn voor één organisatie. Anderzijds worden met de Liga ook ondersteunende projecten uitgerold, die de interne werking van de aparte thuisbegeleidingsdiensten kunnen versterken.

Meer informatie over de missie en visie, de concrete projecten en de werking van de Liga vindt u op www.ligaautismevlaanderen.be

Voor vragen kunt u terecht bij Jo Renty, coördinator Liga Autisme Vlaanderen op info@ligaautismevlaanderen.be of 0492 23 41 46

De Liga is gevestigd in de Brusselsesteenweg 375 in 9090 Melle.