Cookies

Cookieverklaring Tanderuis VZW.

Tanderuis vzw gebruikt cookies wanneer je onze website bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst of door ons worden bijgehouden. Dankzij deze cookies weten we direct welk type gebruiker je bent en kunnen we door analyse je website-ervaring optimaliseren. Verdere informatie over het gebruik van cookies vind je hieronder. Deze cookieverklaring gaat uit van Tanderuis vzw met maatschappelijke zetel gevestigd te 9090 Melle – Brusselsesteenweg 375A en ondernemingsnummer BE0462.234.001.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Tanderuis vzw maakt gebruik van verschillende soorten cookies en streeft daarmee verschillende doeleinden na. Deze zijn:

Functionele en analytische cookies om jouw gebruikerservaring te optimaliseren en te analyseren

Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct en gebruiksvriendelijk functioneert, bijvoorbeeld door het opsporen van mogelijke problemen op onze website. Daarnaast kunnen we hiermee ook meten en analyseren in functie van het blijvend verbeteren van onze website voor onze bezoekers. Dit zijn cookies zoals die van Google Analytics.

Sociale media cookies

Tanderuis vzw maakt geen gebruik van sociale media cookies.

Advertentiecookies

Tanderuis vzw maakt geen gebruik van advertentiecookies.

Cookies van derde partijen (third party cookies)

Tanderuis vzw laat geen cookies van derde partijen toe op haar website.

Hoe lang blijven cookies bewaard?

De periode waarbinnen we een cookie laten bewaren is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies worden bij het afsluiten van een sessie / je browser verwijderd, andere blijven bewaard zodat ze bij een volgende sessie kunnen worden opgepikt of tussen sessies door kunnen blijven opereren. Deze worden pas verwijderd wanneer jij dat via je browserinstellingen doet, wanneer ze worden vervangen of hun einddatum is bereikt.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Tanderuis vzw ziet het als haar gerechtvaardigd belang om jou een mooi en correct vormgegeven website aan te bieden en wil alles op alles zetten om je website-ervaring te optimaliseren. Daarom kan je de functionele cookies niet uitschakelen.

Hoe kan ik cookies verwijderen?

Het is mogelijk om cookies te verwijderen maar ook om ze uit te schakelen. Hoe je dit precies doet is afhankelijk van het type browser waarmee je naar onze website surft. Meer informatie vind je op:

Tanderuis vzw wil je er wel op wijzen dat bij het verwijderen of uitschakelen van cookies je website-ervaring kan worden beïnvloed en mogelijk dus vermindert.

Wat zijn jouw rechten?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, spreek dan onze interne privacyverantwoordelijke aan. Je kan deze persoon bereiken via privacy@thuisbegeleidingautisme.be.

Weet dat je ons op eenvoudig verzoek kan vragen een kopie van jouw persoonsgegevens te ontvangen. Verder kan je jouw persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen of laten verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Deze verzoeken mag je richten aan jouw thuisbegeleider of aan onze interne privacyverantwoordelijke.

Bij klachten kan je steeds contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming. Dit is een onafhankelijke externe partij (Infosentry) die ons inzake privacy adviseert en controleert. Zij zullen deze klacht behandelen en hierover terugkoppelen naar jou en ons als organisatie. Zo zorgen we ervoor dat ons privacybeleid nog beter wordt. Ben je van oordeel dat Tanderuis vzw je geen afdoende antwoord heeft bezorgd, weet dat je dan nog steeds het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere privacycommissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Onze contactgegevens, die van onze Functionaris voor gegevensbescherming en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Verzoeken, vragen of opmerkingen:
Tanderuis vzw
t.a.v. Privacy
Brusselsesteenweg 375 Bus A - 9090 Melle
T: +32 (0)9 228 18 33
E: privacy@thuisbegeleidingautisme.be

Klachten (eerste instantie):
Infosentry NV
t.a.v. Privacy Tanderuis
Provinciale Steenweg 39 – 2627 Schelle
E: tanderuis@infosentry.be

Klachten (tweede instantie)
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be