NIEUW! Gespreksgroep voor ouders van jongvolwassenen met autisme (18-26 jaar)

In een vast groepje ouders met een zoon/dochter met autisme tussen de 18-26 jaar willen we onderwerpen aan bod laten komen en ervaringen delen die herkenbaar zijn, zoals ‘loslaten’, hobby’s, vrije tijd, vakantie, hoe kan mijn zoon/dochter andere mensen leren kennen bij wie hij/zij aansluiting vindt? Werken (of niet), wonen: alleen gaan wonen of toch niet? Welke mogelijkheden? Hoe pak je dit aan?... Relatie, seksualiteit, Toekomst, wat als ik er niet meer ben?

Wat

Dit is samenkomen met andere ouders om ervaringen te delen, tips uit te wisselen, je (her)kend voelen, … Het is geen cursus in de zin dat er vorming wordt gegeven.

Let op! Je schrijft je in voor de volledige reeks (4 gespreksavonden); je kan je niet inschrijven voor 1 activiteit.

De 4 data zijn:

- woensdag 25 januari

- woensdag 15 februari

- Woensdag 26 april

- woensdag 31 mei

Praktisch:

Je schrijft je in via het jaarprogramma in voor de 4 avonden.

Onderwerpen worden in overleg afgesproken.

Het zal gaan over: vrije tijd en vakantie, werk/financiën, wonen, relaties

Inschrijving voor de avonden is in principe bindend; tot twee weken  voor de eerste datum kan er per uitzondering geannuleerd worden. We hebben immers een zekere tijd nodig voor de nodige administratieve zaken die per gezin in orde gebracht moeten worden gebracht worden. En afhankelijk van het aantal gezinnen maken bezoekouders zich vrijwillig vrij voor de avond.

Opgelet:

-Maximum aantal inschreven personen per gezin via de website: 2

Een extra persoon (plusmama of -papa, opa/oma) is na overleg ook welkom. Stuur een mailtje met je vraag naar Judith, bezoekouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be

-Gespreksavonden van de bezoekouderwerking vallen onder RTH-groepsbegeleiding (RTH = Rechtstreeks Toegankelijker Hulp). RTH-groepsbegeleiding is NIET mogelijk wanneer je zoon/dochter:

° gebruik maakt van een NRTH-voorziening (Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp), zoals (semi-)internaat

° beschikt over een PVB-budget

Spreker

Judith van der Spank

Bezoekouders zorgen eventueel voor extra begeleiding tijdens de avonden.

Contact

Voor meer info en vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de bezoekouderwerking: Judith van der Spank, bezoekouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be

Voor andere vragen i.v.m. de bezoekouderwerking, zoals de mogelijkheid tot een individueel gesprek, kun je ook bij haar terecht.

Kostprijs

Er worden 2 groepsbegeleidingssessies aangerekend per avond (0,174 pp en 11,28 euro).

De betaling gebeurt via facturatie.

Let op: de sessies worden geregistreerd op naam van je zoon/dochter. Dit betekent dat hij/zij (éénmalig) de IDO (Individuele DienstOvereenkomst) moet tekenen.

Gegevens

Doelgroep:
Ouders van zoon/dochter 18 - 26 jaar

Datum
Uur
25/01/2023
19:30 - 21:30
15/02/2023
19:30 - 21:30
26/04/2023
19:30 - 21:30
31/05/2023
19:30 - 21:30

Locatie:
Tanderuis vzw

Inschrijven

Je kan niet meer inschrijven op deze activiteit.