NIEUW! Levend verlies bij ouders

In 2023 wil de bezoekouderwerking voor de eerste keer een vast groepje ouders met elkaar in contact brengen rond herkenbare onderwerpen die horen bij het thema ‘levend verlies bij ouders’. We willen (h)erkenbaarheid, inzichten en tools geven.

Als ouder rouw je niet omdat je een zoon/dochter met autisme hebt: natuurlijk aanvaard je je kind en zie je hem/haar graag zoals hij/zij is! Maar het aanvaarden van het autisme en de daaraan verbonden consequenties is iets anders. Veel ouders hebben het moeilijk met het verlies van verwachtingen, dromen, toekomstbeeld, identiteit, verschillen in beleving tussen de partners, … Dit niet alleen na de diagnose, maar ook tijdens de verdere levensloop. Deze blijvende gevoelens van verlies, verdriet en rouw wordt ‘levend verlies’ genoemd. Maar er is meer dan alleen verlies, en ook daar willen we oog voor hebben!

Wat

Het programma van de 5 data ziet er als volgt uit:

Woensdag 22/03/2023: Kennismaking en uitleg ‘wat is levend verlies?’

Woensdag 29/03/2023: Wat heb jij verloren? Er is meer dan verlies alleen!

Woensdag 19/04/2023::Wat kan helpen (copingmechanismen in het verleden, heden, en toekomst?

Woensdag 10/05/2023: De (andere) band met je kind? Dromen, verwachtingen, bijstellen

Woensdag 24/05/2023: Balans in je gezin, verschillen tussen partners, identiteit, zelfzorg

Daarnaast is er zeker ook aandacht voor wat eenieder zelf inbrengt.

Praktisch:

Let op! Je schrijft je via het jaarprogramma in voor de volledige reeks; je kan je niet inschrijven voor 1 activiteit.

Voorafgaande aan de avonden wordt een intake-gesprek gepland met Judith. Zij zal hiertoe contact met je opnemen.

Opgelet:

-Gespreksavonden van de bezoekouderwerking vallen onder RTH-groepsbegeleiding (RTH = Rechtstreeks Toegankelijker Hulp). RTH-groepsbegeleiding is NIET mogelijk wanneer je zoon/dochter:

° gebruik maakt van een NRTH-voorziening (Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp), zoals (semi-)internaat

° beschikt over een PVB-budget

Spreker

De sessies worden gegeven door Judith van der Spank.

Ze combineert hierbij haar kennis en ervaring als ‘ervaringsdeskundige’ samen met de insteek van rouw & verliesconsulent. Ze is al 24 jaar fiere mama van een zoon met autisme en heeft de afgelopen ruim 2O jaar zowel binnen als buiten de bezoekouderwerking al heel veel andere ouders mogen leren kennen en verhalen gehoord.

Contact

Voor meer info en vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de bezoekouderwerking: Judith van der Spank, bezoekouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be

Ook voor meer informatie omtrent andere mogelijkheden (zoals individuele gesprekken, andere gespreksavonden,…) kun je bij haar terecht.

Kostprijs

Voor het intake-gesprek wordt 1 sessie, mobiele of ambulante, begeleiding gerekend (0,22 of 0,154pp en 5,24 euro).

Per avond worden 2 groepsbegeleidingssessies gerekend (0,174 pp en 11,28 euro).

De betaling gebeurt via facturatie.

Gegevens

Categorie
Bezoekouderwerking

Doelgroep:
Ouders

Datum
Uur
22/03/2023
19:30 - 21:30
29/03/2023
19:30 - 21:30
19/04/2023
19:30 - 21:30
10/05/2023
19:30 - 21:30
24/05/2023
19:30 - 21:30

Locatie:
Tanderuis vzw

Inschrijven

Je kan niet meer inschrijven op deze activiteit.