NIEUW! Ouders samen op weg (najaar)

In 2023 bundelt de bezoekouderwerking voor de eerste keer enkele onderwerpen tot een reeks van 3 gespreksavonden, om zo samen met andere ouders op weg te gaan met het autisme van je zoon/dochter.

Wat

Door 3 ‘basis’thema’s te bundelen, hopen we (nog) meer verbinding en (h)erkenning te kunnen geven aan ouders. We weten uit ervaring hoe steunend het is om andere ouders te leren kennen, te merken dat je niet alleen bent, om je begrepen te voelen, … en we weten ook dat het fijn is om ervaringen te kunnen delen in een vast oudergroepje, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan.

Opgelet! Je schrijft je in voor de volledige reeks (3 gespreksavonden); je kan je niet inschrijven voor 1 activiteit.

 

Maandag 25/9/2023 : iniASS, inleving in autisme.

Op deze eerste avond nemen we je mee in het "het ervaren" van autisme. Het belooft een avond te worden die je ongetwijfeld nieuwe inzichten gaat geven over (het leven met) autisme.

Maandag 16/10/2023: Levend verlies bij ouders: de diagnose en ook nadien

Op deze tweede avond wordt dieper ingegaan op het thema ‘levend verlies bij ouders’. Als ouder rouw je niet omdat je een zoon/dochter met autisme hebt: natuurlijk aanvaard je je kind en zie je hem/haar graag zoals hij/zij is! Maar het aanvaarden van het autisme en de daaraan verbonden consequenties is iets anders. Veel ouders hebben het moeilijk met het verlies van verwachtingen, dromen, toekomstbeeld, identiteit, verschillen in beleving tussen de partners, … Dit niet alleen na de diagnose, maar ook tijdens de verdere levensloop. Deze blijvende gevoelens van verlies, verdriet en rouw, die zo individueel verschillend zijn, wordt ‘levend verlies’ genoemd. We doen dit met een positieve bril en proberen ideeën en handvaten mee te geven.

De avond wordt gestart met een toelichting over het onderwerp van die avond. Nadien kunnen de ouders in kleinere groepjes verder ervaringen delen, tips uitwisselen, zich (h)erkend voelen.

Maandag 13/11//2023 : Autisme en vrije tijd

Op deze derde avond gaan we dieper in op het onderwerp ‘vrije tijd’: wat is vrije tijd en waarom is het invullen van vrije tijd voor de meeste personen met autisme zo moeilijk? Hoe kun je je zoon/dochter daarbij helpen?

Ook deze avond wordt gestart met een toelichting over het onderwerp van die avond. Nadien kunnen de ouders in kleinere groepjes verder ervaringen delen, tips uitwisselen, zich (h)erkend voelen.

Praktisch:

Je schrijft je via het jaarprogramma in voor de 3 avonden

Inschrijving voor de avonden is in principe bindend; tot een week voor de eerste datum kan er per uitzondering geannuleerd worden. Dit heeft te maken met o.m. het volgende:

-Een week op voorhand wordt aan de spreker een lijst met de leeftijd van de zonen/dochters met autisme bezorgd, zodat zij voor het geven van de toelichting hier rekening mee kan houden

-We hebben een zekere tijd nodig voor de nodige administratieve zaken die per gezin in orde gebracht moeten worden

-Bezoekouders maken zich vrij voor de avond afhankelijk van het aantal aanwezige gezinnen

Opgelet:

Maximum aantal inschreven personen per gezin via de website: 2

Een extra persoon (plusmama of -papa, opa/oma) is na overleg ook welkom. Stuur een mailtje met je vraag naar Judith, bezoekouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be

Gespreksavonden van de bezoekouderwerking vallen onder RTHgroepsbegeleiding (RTH = Rechtstreeks Toegankelijker Hulp). RTH-groepsbegeleiding is NIET mogelijk wanneer je zoon/dochter:

° gebruik maakt van een NRTH-voorziening (Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp), zoals (semi-)internaat

° beschikt over een PVB-budget

 

Spreker

iniASS: Ans De Daele + begeleiding door Judith van der Spank

Omgaan met de diagnose/levend verlies bij ouders: Judith van der Spank

Autisme en vrije tijd: Auke Dalm + begeleiding door Judith van der Spank

Bezoekouders zorgen voor extra begeleiding tijdens de avonden.

Contact

Voor meer info en vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de bezoekouderwerking: Judith van der Spank, bezoekouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be

Voor andere vragen i.v.m. de bezoekouderwerking, zoals de mogelijkheid tot een individueel gesprek, kun je ook bij haar terecht.

Kostprijs

Er worden 2 groepsbegeleidingssessies aangerekend per avond (0,174 pp en 11,28 euro). De totale kostprijs bedraagt 33,84 euro (0,522 pp).
De betaling gebeurt via facturatie.

 

Gegevens

Categorie
Bezoekouderwerking

Doelgroep:
Ouders

Datum
Uur
25/09/2023
19:30 - 21:30
16/10/2023
19:30 - 21:30
13/11/2023
19:30 - 21:30

Locatie:
Tanderuis vzw

Inschrijven

Je kan niet meer inschrijven op deze activiteit.