TapASS Escape Room

We trachten te escapen uit één van de rooms van CUBE ZERO te Gent (vlasmarkt). Achteraf drinken we iets om de zenuwen te kalmeren.

TapASS is de vrijetijdswerking van de volwassenen van Tanderuis vzw. Via een vrijetijdswerking op maat trachten we aandacht te besteden aan de noden die volwassenen met autisme ervaren op vlak van ontspanning, uitbreiding van sociaal netwerk, het gevoel ergens bij te horen enz. 
Via een gevarieerd aanbod aan activiteiten laten we volwassenen met autisme op een directe en informele manier met elkaar in contact komen.

Gegevens

Categorie
Vrijetijdswerking

Doelgroep:
18-65j (ex-)cliënten in begeleiding

Datum
Uur
15/10/2022
10:00 - 13:00

Locatie:
St-Pietersstation Gent

Inschrijven

Deze activiteit is reeds volzet.