tapASS: Pre-kerstetentje

TapASS is de vrijetijdswerking van de volwassenwerking van Tanderuis vzw. Via een vrijetijdswerking op maat trachten we aandacht te besteden aan de noden die volwassenen met autisme ervaren op vlak van ontspanning, uitbreiding van sociaal netwerk, het gevoel ergens bij te horen enz.

De voornaamste doelstellingen van onze vrijetijdswerking hebben betrekking op het creëren van een aanbod van activiteiten waarbij volwassenen met autisme op een directe en informele manier met elkaar in contact kunnen komen. Daarenboven zien we een belangrijke meerwaarde in het -begeleid- uitproberen van nieuwe dingen, het trainen van nieuwe vaardigheden (vb. zich verplaatsen naar de plaats van afspraak), het groepsaspect (positieve belevenissen leren delen met anderen, de ervaring dat men niet de enige is met deze problematiek), het loskomen van de ‘veilige thuishaven’ enz. Het uiteindelijke doel is de volwassen persoon met autisme zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren.

De bijeenkomsten vanuit TapASS vinden 2-maandelijks plaats (afwisselend op vrijdagavond of zaterdagochtend) met een (relatief vaste) groep en onder begeleiding van de vaste thuisbegeleiders. Er wordt een ruime waaier aan diverse activiteiten aangeboden die afwisselend op de dienst of op locatie plaatsvinden.

Wat

We sluiten het jaar af met een heerlijke kerstgourmet.
Wie zin heeft kan ook een gezelschapsspel spelen.

 

Spreker

Thuisbegeleiders volwassenenwerking

Contact

s.decock@thuisbegeleidingautisme.be

0475/44.59.80

e.malfliet@thuisbegeleidingautisme.be

0491/71.22.57

Meebrengen

Indien je een eigen gezelschapsspel hebt, kan je dit meebrengen.

Kostprijs

Er worden 2 groepsbegeleidingssessies aangerekend (0,174 pp en 11,28 euro). Betaling hiervan gebeurt via facturatie.

De dag zelf betaal je ook 10 euro, gelieve deze mee te brengen naar de activiteit.

Gegevens

tapASS: Pre-kerstetentje

Categorie
Vrijetijdswerking

Doelgroep:
18-65j (ex-)cliënten in begeleiding

Datum
Uur
15/12/2023
18:00 - 21:00

Locatie:
Tanderuis vzw/ Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle

Inschrijven

Je kan niet meer inschrijven op deze activiteit.