Cursus: socra(u)tische gespreksmethode

Gegevens

U schrijft zich in voor onderstaande data

Datum
Uur
07/03/2024
13:30 - 16:30
21/03/2024
13:30 - 16:30
28/03/2024
13:30 - 16:30
18/04/2024
13:30 - 16:30
25/04/2024
13:30 - 16:30

Gegevens

U schrijft zich in voor onderstaande data

Datum
Uur
07/03/2024
13:30 - 16:30
21/03/2024
13:30 - 16:30
28/03/2024
13:30 - 16:30
18/04/2024
13:30 - 16:30
25/04/2024
13:30 - 16:30