Communicatie

Wie ben ik? 

Ik heet Mathilde Weyers, ben 23 jaar oud en gebruik de voornaamwoorden zij/haar. Ik hou van sporten, heb 2 broers en zit daarnaast in mijn tweede master klinische psychologie aan de UGent. Al jaren heb ik een interesse in gender en hoe de ervaring van gender samengaat met zelfontwikkeling en mentale gezondheid. Bijgevolg was ik dan ook heel enthousiast als ik de toestemming kreeg voor dit onderzoek.  

Over wat gaat dit onderzoek exact? 

Dit onderzoek is gericht op de persoonlijke ervaring van u: Een volwassen persoon (minimum 16 jaar) uit Vlaanderen die een diagnose ASS heeft ontvangen en daarnaast ofwel beroep heeft gedaan op de transgenderzorg, ofwel nog steeds beroep doet op deze zorg. Dit in eender welke mate. Graag zou ik jouw ervaringen in deze zorg beter in kaart brengen, met als doel te kijken hoe we deze beter kunnen afstemmen op de noden van mensen met ASS. Dit zal gebeuren aan de hand van een interview waarin een aantal vragen op voorhand voorbereid zijn en de andere vragen afhangen van wat jij mij weet te vertellen.

Wat houdt het interview in? 

In dit interview zal ik u vragen stellen over uw diagnose ASS, uw genderdysforische gevoelens, uw traject in de transgenderzorg en meer. Om dit voor u zo comfortabel mogelijk te maken, zal u al de kans krijgen om vooraf door een lijst van vragen te gaan die u mogelijks gesteld kunnen worden. Zo kan u zelf al vragen stellen als iets onduidelijk is of aangeven als er bepaalde vragen zijn die je liever niet wilt beantwoorden. Belangrijk is om te weten dat ik niet verbonden ben aan de zorg in Vlaanderen, dus u ook volledig vrij bent om negatieve ervaringen te delen. Het is juist van groot belang dat u volledig eerlijk kan zijn.  

Dit interview kan plaatsvinden op locatie of via videocall, afhankelijk van wat u verkiest. Indien u graag iemand aanwezig hebt tijdens het gesprek, is dit ook mogelijk. Wel zal er een spraakopname gebeuren. Dit omdat ik achteraf uw getuigenis zal uittypen zodat ik niets vergeet. U zal nadien ook een uitgeschreven exemplaar kunnen lezen en aanpassen waar nodig. Wel wordt dit volledig geanonimiseerd en zal er geen enkele manier zijn om u te identificeren op basis van de uitgeschreven versie. Achteraf wordt de spraakopname ook verwijderd.  

Wat wordt er verwacht van jou?

Vooraf aan het interview zal u 2 korte vragenlijsten krijgen die elk niet meer dan 5 minuten van uw tijd zullen innemen. De eerste is een Autism Questionnaire en deze neem ik af om een idee te krijgen hoe jouw diagnose ASS tot uiting komt in het dagelijkse leven. De tweede is een demografievragenlijst waarin er een aantal vragen worden gesteld in verband met jouw leeftijd, woonplaats, voornaamwoorden, seksuele voorkeur, etc. Het interview zelf zal ongeveer 90 minuten in beslag nemen maar kan ook gerust in 2 zittingen doorgaan of onderbroken worden door verschillende pauzes. 

Contacteer Mathilde via Mathilde.Weyers@UGent.be.

ASS in de transgenderzorg